Ga naar de inhoud

29/05/2024 - 'Heb geen medelijden met personen met een handicap, maar onderneem actie'

Opiniestuk van Ioannis Vardakastanis (Voorzitter van het EDF) en Haydn Hammersley (politiek medewerker bij het EDF)  - Bron: Social Europe (07/05/2024)

 

Personen met een handicap vertegenwoordigen 27% van de Europese bevolking. Dit grote aantal moet een dringend beleid rechtvaardigen om de barrières voor participatie weg te nemen. Het EDF wijst op een aantal domeinen, hoewel essentieel, die momenteel personen met een handicap uitsluiten: vervoer, werkgelegenheid, onderwijs, enz. Het EDF herinnert eraan dat de Europese verdragen de Europese Unie in staat stellen veel ambitieuzer te zijn. De EU zou bijvoorbeeld een 'handicapgarantie' kunnen bieden, net zoals er een 'jeugdgarantie' bestaat, maar ze zou ook de toegankelijkheid van transportmiddelen en technologieën kunnen verordenen. Een andere dringende maatregel zou de afschaffing zijn van de financiering van instellingen die personen met een handicap hun basisrechten ontnemen.

Lees de Nederlandse vertaling van het opiniestuk van Ioannis Vardakastanis en Haydn Hammersley op Social Europe (07/05/2024) - Persons with disabilities: removing the barriers