Ga naar de inhoud

23/11/2022 - Het VN-Comité over het 8ste periodieke verslag van België betreffende het CEDAW-verdrag


Het VN-Comité inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen ziet toe op de naleving van het CEDAW-verdrag.

Eind oktober 2022 heeft het comité zijn eindverslag over het achtste periodieke verslag van België gepubliceerd. 

De experten vragen België te werken aan de volgende aspecten:

Op het gebied van werkgelegenheid:

  • Meer werk maken van positieve acties zoals quota’s, om meer vrouwen uit minderheidsgroepen, zoals vrouwen met een handicap, tot de arbeidsmarkt toe te laten en meer vrouwen in leidinggevende functies te zien
  • Ervoor zorgen dat alle vrouwen en meisjes met een handicap toegang hebben tot de arbeidsmarkt

Op het gebied van de gezondheidszorg:

  • Meer inspanningen leveren om gedwongen sterilisatie uit te roeien, een behandeling die soms nog wordt toegepast op vrouwen met mentale ziektes
  • Zorgen voor toegang tot alle beschikbare hulpdiensten voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld

Op het gebied van levenskeuzes:

  • Ervoor zorgen dat vrouwen kunnen beslissen waar en met wie zij willen leven.
  • Zich meer inspannen om gendergerelateerd geweld, prostitutie en mensenhandel te bestrijden.

Daarnaast moet de staat ook intersectieve vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes met een handicap aanpakken en hun inclusie en toegang tot alle rechten uit het verdrag waarborgen. Dit onder meer door beperkingen van hun handelingsbekwaamheid weg te nemen, hun toegang tot de rechter te waarborgen, bescherming bieden tegen gendergerelateerd geweld en de toegang garanderen tot inclusief onderwijs, de arbeidsmarkt en gezondheidsdiensten, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten.

Ook de VN hekelt het schrijnende gebrek aan gegevens. België moet meer, betere en specifiekere gegevens verzamelen om het huidige beleid af te stemmen op de behoeften van de burgers.

Het BDF neemt nota van de inclusieve aanpak van de deskundigen en hun streven om via een algemeen verdrag rekening te houden met de behoeften van vrouwen en meisjes met een handicap.

De BDF roept de federale regering op om het CEDAW-verdrag op te volgen.