Ga naar de inhoud

03/12/2022 - Het BDF in Europa 2023: meer dan ooit 'niets over ons zonder ons'


3 december is de Internationale dag van personen met een handicap. Naar aanleiding daarvan heeft de Europese Commissie in samenwerking met het European Disability Forum een conferentie georganiseerd. Het Belgian Disability Forum (BDF) was er vertegenwoordigd door Charlotte Aelbrecht.

De 3 grote thema’s op het programma waren:

  • jongeren met een handicap,
  • instrumenten ter bescherming van de rechten van personen met een handicap en
  • geweld tegen personen met een handicap.

Daarnaast werd er ook de ‘Access City Award’ uitgereikt aan de 6 steden die zich inzetten om toegankelijk te zijn.

Het BDF deelt de geuite zorgen van jongeren met een handicap over de barrières op de arbeidsmarkt. Evenzeer betreurt het BDF dat het Europese financieringsprogramma voor uitwisselingen van jongeren die niet studeren slecht gekend is bij de betrokken VZW’s.

Daarentegen verwelkomt het BDF de lancering van het ‘Disability Platform’ en de mededeling dat tegen het eind van 2022 Accessible EU, het EU-centrum voor toegankelijkheid, ook opgestart zal worden. Verder is het BDF verheugd met de aankondigingen dat:

  • de ‘European Disability Card’ in alle lidstaten uitgebracht zal worden in 2023,
  • dat er tegen het einde van 2023 een EU noodnummer operationeel zal worden voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en
  • dat er veel initiatieven gepland staan voor 2023 in het kader van de ‘Disability Employment Package

Het eerste halfjaar van 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich nemen. In dat verband heeft het BDF contact opgenomen met de minister bevoegd voor handicap en zij heeft ons verzekerd dat de voorbereiding van het voorzitterschap echt op burgerparticipatie zal bouwen. Er zijn nog geen concrete maatregelen of doelstellingen vastgesteld voor het voorzitterschap, buiten de zekerstelling dat participatie en toegankelijkheid hoog in het vaandel gedragen zullen worden. Wel is bevestigd dat het Belgisch voorzitterschap van plan is een conferentie op hoog niveau te organiseren over de problemen van personen met een handicap. Deze zou gepland zijn voor 25 maart 2024.

Het BDF juicht de verzekering van burgerparticipatie en toegankelijkheid toe.

2023 en 2024 worden dus belangrijke jaren op vlak van het bevorderen van beleidsinitiatieven en het verder uitwerken van de mensenrechten. Het BDF zal de EU dossiers grondig opvolgen en als het grootste platform dat verenigingen van personen met een handicap in België vertegenwoordigt, zal het BDF zorgen dat de stem van zijn leden op het niveau van de EU wordt gehoord.

Meer weten over de conferentie 'Europese dagen voor personen met een handicap'