Ga naar de inhoud

01/03/2022 - Nood aan dringende actie om personen met een handicap in Oekraïne te helpen


Namens de leden van het het Belgian Disability Forum vzw (BDF), roepen wij de Belgische overheid op om dringende maatregelen te nemen om een ​​vroegtijdig einde te maken aan de oorlog in Oekraïne en om de veiligheid van zijn burgers te waarborgen. Als organisatie die opkomt voor de rechten van personen met een handicap, hechten wij bijzonder veel belang aan de veiligheid van personen met een handicap en de burgers in deze oorlogssituatie. We weten hoe ernstig hun situatie is. Ofwel proberen ze te vluchten en ondernemen ze gevaarlijke tochten om de grens over te steken. Ofwel zijn ze opgesloten in hun huizen, in het hart van steden die onder vuur liggen, en zijn ze vaak niet in staat om naar schuilplaatsen te gaan. Dit is onaanvaardbaar.

Wij vragen de Belgische overheid dringend om:

  • Deel te nemen aan internationale acties om de vrede te herstellen.
  • Ervoor te zorgen dat er humanitaire hulp wordt verstrekt aan personen met een handicap en hun gezinnen in Oekraïne, in samenwerking met plaatselijke organisaties. Dit omvat mensen en kinderen in hun huizen, schuilplaatsen, ziekenhuizen (inclusief psychiatrische ziekenhuizen), instellingen... al diegenen die aanzienlijke risico's voor hun leven lopen.
  • Een veilige toegang tot ons land te garanderen voor Oekraïense vluchtelingen en anderen die uit Oekraïne vluchten, ongeacht hun nationaliteit, met toegankelijkheidsmaatregelen voor vluchtelingen met een handicap: toegankelijk vervoer, huisvesting en communicatie zijn van essentieel belang.
  • Mensen die medische zorg nodig hebben, te identificeren. Zij moeten gezondheidszorg krijgen die is afgestemd op hun specifieke behoeften, niet alleen dringende medische hulp, maar ook de zorg die nodig is bij chronische ziekten zoals epilepsie, diabetes, hartaandoeningen, enz.
  • In haar humanitaire acties ervoor te zorgen dat haar operationele partners volledig tegemoetkomen aan de dringende behoeften van personen met een handicap door de IASC Guidelines on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action toe te passen.

Bronnen: