Ga naar de inhoud

Universeel Periodiek Onderzoek : pre-sessie van UPR info

In het kader van het Universeel periodiek onderzoek (UPR) gaf Thérèse Kempeneers tijdens de pre-sessie van UPR info van 15 december in Genève een presentatie in naam van het Belgian Disability Forum vzw.

Deze pre-sessie bood de vertegenwoordigers van het middenveld de gelegenheid om hun verwachtingen te uiten inzake het komende onderzoek naar de vooruitgang op het vlak van de mensenrechten door de Belgische staat.

Het BDF spreekt zich uit voor een inclusiever België

Het BDF benadrukte dat België sinds 2011 zeker vooruitgang heeft geboekt op het vlak van mensenrechten van personen met een handicap. Toch was die vooruitgang niet voldoende in verhouding tot de moeilijkheden die personen met een handicap dagelijks ervaren in hun pogingen om - net als alle andere burgers - volwaardig en volledig deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.

De aanbevelingen van het BDF betroffen de moeilijkheden i.v.m. transversaliteit, opleiding, tewerkstelling, levensstandaard en ook toegankelijkheid van vervoer en openbare gebouwen.

Eenentwintig permanente delegaties bij de VN waren vertegenwoordigd tijdens deze pre-sessie. De spreektijd van het BDF bedroeg amper 6 minuten (!). Toch is het BDF ervan overtuigd dat zijn boodschap is overgekomen: het is hoogstnoodzakelijk dat België een inclusiever beleid ontwikkelt.

Meer weten?

2015-06-19-UPO-Indiening-BDF