Ga naar de inhoud

Publiek web beter toegankelijk

 

RICHTLIJN (EU) 2016/2102 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties is op 22 december 2016 in werking getreden. 

Personen met een handicap waren aan het wachten op deze richtlijn, omdat zij dankzij de uitvoering ervan zowel zelfstandiger zullen kunnen leven als actiever zullen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De richtlijn beoogt de reglementeringen samen te brengen en te zorgen voor een minimale harmonisering van de meeste overheidswebsites en hun mobiele applicaties. Een controle- en klachtenmechanisme zal in iedere lidstaat moeten worden ingevoerd.

De uitvoering wordt thans voorbereid, waarbij de lidstaten het volgende tijdschema moeten naleven:

  • 23 september 2018: omzetting van de richtlijn door alle lidstaten en invoering van een toezichts- en rapportagemechanisme;
  • 23 september 2019: alle websites gecreëerd na 23 september 2018 zullen toegankelijk moeten zijn;
  • 23 september 2020: alle actieve websites zullen toegankelijk moeten zijn;
  • 3 juni 2021: alle mobiele applicaties zullen toegankelijk moeten zijn.

Het BDF heeft werksessies met de vzw AnySurfer (gespecialiseerd in het toegankelijk maken van websites) georganiseerd, waardoor het de concrete uitdagingen in België heeft kunnen benadrukken.

Het BDF en de NHRPH hebben verzocht om een ontmoeting met Minister De Croo, belast met de digitale agenda.

Het BDF is van oordeel dat deze richtlijn doorslaggevend is voor de toegankelijkheid van alle websites, ook van de privéwebsites. Webtoegankelijkheid is niet alleen nuttig voor gebruikers met een handicap, maar biedt ook voordelen voor alle gebruikers (grotere gebruiksvriendelijkheid) én de economische actoren (beheersen van inhoudproductie, rendement op investeringen en imago).