Ga naar de inhoud

Personen met een handicap en COVID-19: Aanbevelingen van de WHO

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) herinnert eraan dat pandemieën een veel grotere impact kunnen hebben op mensen met een handicap dan op de rest van de bevolking. Dit effect kan echter worden beperkt als de belangrijkste belanghebbenden eenvoudige beschermingsmaatregelen nemen.

Het BDF steunt het advies 2020-09 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de crisis veroorzaakt door Covid-19.

Daarnaast heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevelingen gedaan met maatregelen voor deze verschillende belanghebbenden.

Zie de reeks aanbevelingen met betrekking tot personen met een handicap waarmee rekening moet worden gehouden in de context van de Covid-19-crisis.

Mensen met een handicap kunnen om verschillende redenen een groter risico lopen om Covid-19 te contracteren:

 • problemen met de naleving van essentiële hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen
 • Moeilijkheid om de sociale afstanden bij te houden
 • objecten moeten aanraken
 • belemmeringen voor het verkrijgen van informatie over de volksgezondheid

De obstakels die zij tegenkomen kunnen echter beperkt zijn, als de belangrijkste belanghebbenden passende maatregelen nemen.

Maatregelen die moeten worden genomen door personen met een handicap en hun gezinnen:

 • Beperk hun mogelijke blootstelling aan Covid-19 door essentiële beschermende maatregelen te nemen en aanpassingen aan de handicap te vinden
 • Een plan opstellen om de continuïteit van de zorg te waarborgen en de persoon met een handicap de nodige ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het aantal zorgverleners te verhogen

Acties van de regeringen:

 • Zorg ervoor dat de communicatie en informatie op het gebied van de volksgezondheid voor iedereen toegankelijk is (ondertiteling en gebarentalen op televisie, gemakkelijk te lezen, gebruik van grote lettertypen en braille, gebruik van inclusieve beelden die mensen met een handicap niet stigmatiseren, etc.)
 • Maatregelen nemen die zijn aangepast aan mensen met een handicap en hun ondersteunende netwerken. Er moet worden samengewerkt met mensen met een handicap en hun vertegenwoordigende instanties om snel te bepalen welke administratieve en fiscale maatregelen moeten worden genomen, zoals het verstrekken van financiële compensatie voor gezinnen en zorgverleners die tijd moeten vrijmaken om voor een dierbare te zorgen, ...
 • Passende maatregelen nemen voor aanbieders van diensten voor mensen met een handicap om de continuïteit van de diensten en de prioritaire toegang tot beschermingsmiddelen te waarborgen

Acties die door gezondheidswerkers moeten worden ondernomen:

 • Om ervoor te zorgen dat de Covid-19 zorgdiensten toegankelijk, betaalbaar en inclusief zijn
 • Zorg voor teleconsulten voor mensen met een handicap

Acties van dienstverleners voor personen met een handicap:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van continuïteitsplannen voor de dienstverlening. Dit moet een scenario omvatten waarbij het personeelsbestand wordt ingekrompen en maatregelen worden vastgesteld om het personeelsbestand uit te breiden
 • Regelmatig communiceren met mensen met een handicap en hun ondersteunende netwerken
 • Het risico van mogelijke blootstelling aan Covid-19 verminderen bij het verlenen van diensten aan mensen met een handicap
 • Het bieden van adequate ondersteuning aan mensen met een handicap met complexe behoeften

Tot slot moeten er maatregelen worden genomen door de Gemeenschap:

 • Er moet worden vastgesteld welke belangrijke beschermende maatregelen het grote publiek moet nemen, want zelfs als een persoon geen ernstige symptomen ontwikkelt, kan hij of zij het virus nog steeds overdragen op een andere persoon die kwetsbaarder is
 • De arbeidsomstandigheden moeten worden aangepast om gehandicapten in staat te stellen te werken (telewerken, enz.) en maatregelen om het risico op infectie te verminderen moeten door de werkgevers worden ondersteund
 • Winkelmanagers kunnen een tijdslot reserveren voor de meest kwetsbare mensen. Ze kunnen ook online winkelen en thuisbezorgingsdiensten ontwikkelen
 • Tot slot kan er extra hulp worden geboden door familie en vrienden