Ga naar de inhoud

Perscommuniqué 28-03-2014

Het Belgian Disability Forum ontvangen bij de Fédération Wallonie-Bruxelles

Woensdag 27/03/2014 werd een delegatie van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) ontvangen bij het Parlement van de Fédération Wallonie-Bruxelles naar aanleiding van de publicatie van zijn alternatief verslag over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

De heer Jean-Charles Luperto, Voorzitter (PS), mevrouw Françoise Bertiaux (MR) en de heer Léon Walry (PS) hebben de omvang en de kwaliteit van het door het BDF geleverde werk voor het opstellen van dit verslag op prijs gesteld.

Wegens de talrijke elementen waarop de aandacht werd gevestigd en de gestructureerde informatie zal het alternatief verslag een zeer nuttig instrument zijn gedurende de ganse volgende legislatuur.

Het voorstellen van het alternatief verslag aan de verschillende parlementen werd eveneens ten zeerste gewaardeerd: het is de eerste keer dat de parlementen over dergelijk document kunnen beschikken voordat het de VN-deskundigen wordt voorgesteld. Hierdoor zullen de parlementsleden hun rol van tussenpersoon ten volle kunnen vervullen.

Toen bij de leden van de BDF-delegatie werd gepeild naar de prioriteiten van het BDF ten opzichte van de bevoegdheden van de Fédération Wallonie-Bruxelles, werden de volgende aspecten benadrukt:

  • De noodzaak om het onderwijs te laten evolueren naar een inclusief model, waarin alle personen met een handicap de integratiehulpmiddelen zullen vinden die ze nodig hebben
  • De toegang tot cultuur in het algemeen, met bijzondere aandacht voor de reële aanwezigheid van personen met een handicap in de televisiemedia
  • Het belang om een adviesraad voor personen met een handicap op te richten, voor de materies waarvoor de Fédération Wallonie-Bruxelles bevoegd is

Het alternatief verslag van het BDF zal alle politieke fracties worden bezorgd.

Samenstelling van de delegatie van het BDF

De delegatie van het BDF bestond uit Thérèse Kempeneers (ANAHM), Emilie De Smet (Altéo), Voorzitster van de Commission wallonne de la personne handicapée, Catherine Lemière (ASPH), lid van de AV van het BDF en Olivier Magritte, coördinator van het BDF.

Contact :

Olivier Magritte 0470 13 14 36