Ga naar de inhoud

Perscommuniqué 26-02-2014

Het Belgian Disability Forum ontvangen bij de Kamer en bij het Vlaams Parlement

Vandaag dinsdag 25/02/2014 werd een delegatie van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) ontvangen bij het Vlaams Parlement en bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers naar aanleiding van de publicatie van zijn alternatief verslag over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

Globale aspecten van het alternatief verslag

Zowel bij het Vlaams Parlement als bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn de volgende punten voornamelijk aan bod gekomen:

 • De methodologie voor het opmaken van het alternatief verslag
 • De omvang van de werkzaamheden en de representativiteit van het BDF
 • De logica bij de opmaak van het verslag, waarbij eerst de aanbevelingen van het BDF worden voorgesteld, met verwijzingen naar allerlei aspecten van het dagelijks leven van personen met een handicap, die in het tweede deel van het verslag worden toegelicht
 • De volgende stappen die België zal moeten zetten ingevolge het «VN-systeem»
 • Het belang, voor iedere persoon met een handicap, te kunnen beschikken in de taal en het formaat die hem passen, over informatie die hij nodig heeft om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, op voet van gelijkheid met alle burgers
 • Mobiliteit, met het probleem «verplaatsingsketen»

In verband met de Vlaamse bevoegdheden

In het Vlaams Parlement werd vooral de nadruk gelegd op de volgende elementen:

 • De toegang tot onderwijs is « de sleutel voor de toekomst »
 • Toegang tot de voorzieningen
 • De moeilijkheden verbonden aan het feit dat er tot nu toe geen echte adviesraad voor personen met een handicap in Vlaanderen is

De heer Jan PEUMANS (N-VA), Voorzitter van het Vlaams Parlement, Volksvertegenwoordigers Cindy Franssen (CD&V), Mieke Vogels (Groen) en Helga Stevens (N-VA) en de aanwezige vertegenwoordigers van de politieke fracties zijn het erover eens dat het alternatief verslag van het BDF een zeer nuttig instrument voor het parlementair werk is. De elektronische versie ervan zal worden verzonden naar alle parlementsleden.

In verband met de federale bevoegdheden

In de Kamer werd de aandacht gevestigd op de volgende elementen:

 • Het probleem van het inkomen van de persoon met een handicap en de noodzakelijke hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen
 • De kloof tussen de institutionele structuur van het federale België en de dagdagelijkse realiteit voor de burgers: de beleidsniveaus moeten beter op elkaar worden afgestemd
 • De concrete uitvoering van de recente wet over rechtsbekwaamheid
 • De toegang tot het gerecht

De heer André FLAHAUT, Voorzitter van de Kamer, heeft vooral de relevante inhoud van het alternatief verslag van het BDF op prijs gesteld. Volgens hem is dit een bijzonder waardevol instrument voor de parlementaire werkzaamheden, maar ook voor de toekomstige deelregeringen na de verkiezingen, die de politieke prioriteiten zullen moeten bepalen. Hij heeft zich ertoe verbonden het alternatief verslag van het BDF te bezorgen aan alle parlementaire fracties.

Samenstelling van de delegaties van het BDF

De delegatie van het BDF die door het Vlaams Parlement werd ontvangen was samengesteld uit Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF (KVG), Gisèle Marlière, Algemeen Secretaris van het BDF (ASPH), Ronald Vrydag, lid van de RvB van het BDF (Brailleliga), Annelies Weytjens, lid van de AV van het BDF (VFG), Filip Verstraete, lid van de AV van het BDF (Fevlado) en Olivier Magritte, coördinator van het BDF.

De delegatie van het BDF die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ontvangen bestond uit Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF (KVG), Gisèle Marlière, Algemeen Secretaris van het BDF (ASPH), Thérèse Kempeneers, Ondervoorzitster van het BDF (ANAHM), Ronald Vrydag, lid van de RvB van het BDF (Ligue Braille), Annelies Weytjens, lid van de AV van het BDF (VFG), Filip Verstraete, lid van de AV van het (Fevlado), Catherine Lemière, lid van de AV van het BDF (ASPH) en Olivier Magritte, coördinator van het BDF.

Contact :

Olivier Magritte 0470 13 14 36

Vlaams Parlement

Kamer van Volksvertegenwoordigers