Ga naar de inhoud

Perscommuniqué 14-04-2014

Het BDF voor de experts van UNCRPD

Op 14 april 2014 heeft het comité van experts van het Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap bij de VN het Belgian Disability Forum (BDF) gehoord. Het BDF kwam er zijn alternatief verslag verdedigen.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum en GRIP vzw waren eveneens aanwezig.

Naar aanleiding van de ratificering van het Verdrag door België heeft België in 2011 een officieel verslag opgesteld over de implementatie van het Verdrag op alle bestuursniveaus. Het BDF heeft dan op zijn beurt een alternatief verslag opgesteld dat een “snapshot” is van de dagdagelijkse realiteit van de personen met een handicap in ons land. Het alternatief verslag is de perfecte aanvulling op het officiële verslag dat België eind juli 2011 heeft ingediend: het dagelijks leven als afspiegeling van een koel en afstandelijk ideaal van wetten en reglementen.

De belangrijkste punten

Het BDF, het Interfederaal Gelijkekansencentrum en GRIP hebben samen de te verdedigen prioriteiten uit het Verdrag bepaald die ze willen gerealiseerd zien. De verdedigde prioriteiten waren:

  • de coördinatie en transversaliteit van beleidslijnen tussen de verschillende bestuursniveaus
  • de ondersteuning en, afhankelijk van de deelstaat, oprichting van officiële adviesinstanties van verenigingen die de personen met een handicap vertegenwoordigen
  • het aanpakken van het tekort aan diensten voor zelfstandig leven en maatschappelijke participatie, met inbegrip van de situatie van zwaar zorgbehoevende personen.

Volgende kwesties werden ook behandeld: universele toegankelijkheid, tewerkstelling, de levensomstandigheden van geïnterneerde personen met een handicap en onderwijs.

En hierna …

In september zal de Belgische Staat bij de VN zijn officiële verslag verdedigen. Het BDF hoopt dan deel uit te mogen maken van de officiële delegatie om de experts een tweede keer te kunnen ontmoeten.

In ieder geval hoopt het BDF dat de experts na de ontmoeting van vandaag voldoende geïnformeerd zijn om hun vragen over de toepassing van het Verdrag aan België te kunnen stellen.
Het BDF hoopt ook dat de experts tijdens de ontmoeting overtuigd zijn geraakt van de bedenkingen en preciseringen met betrekking tot de aanbevelingen van het alternatief verslag en dat de experts er inspiratie uit zullen putten bij het opstellen van de aanbevelingen voor de Belgische Staat, met als doel een grondigere en volledigere toepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in België.

Contact :

Olivier Magritte – Coördinator BDF - info@bdf.belgium.be – 0470/13.14.36

Genève 14 april 2014