Ga naar de inhoud

Perscommuniqué 12-03-2014

Het Belgian Disability Forum ontvangen door het Waals Parlement

Op woensdag 12/03/2014 werd een afvaardiging van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) ontvangen door het Waals Parlement in het kader van de publicatie van het alternatief verslag over de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

De heer Patrick Dupriez, Voorzitter (Ecolo), de heer Alain Onkelinx (pS), de heer Hervé Jamar (MR) en de heer Antoine Tanzilli (cdH) spraken hun waardering uit over de kwaliteit van het omvangrijke werk dat werd geleverd.

Zij vestigden de aandacht op het feit dat het document bijzonder goed gestructureerd is en dat de parlementsleden het regelmatig zullen kunnen gebruiken in het kader van hun werk. Eerder dan een memorandum, gaat het om een stappenplan dat nuttig zal zijn in de loop van de komende jaren.

Het alternatief verslag van het BDF zal aan alle leden van het Waals Parlement worden bezorgd.

De voorstelling van dergelijk verslag aan de parlementaire assemblee gebeurt niet zo vaak, maar ze werd sterk gewaardeerd.

Samenstelling van de afvaardiging van het BDF

De afvaardiging van het BDF bestond uit Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF (KVG), Gisèle Marlière, Algemeen Secretaris van het BDF (ASPH), Emilie De Smet (Altéo), Voorzitster van de Commission wallonne de la personne handicapée, Catherine Lemière, lid van de AV van het BDF (ASPH) en Olivier Magritte, coördinator van het BDF.

Contact :

Olivier Magritte 0470 13 14 36

Parlement Bruxellois