Ga naar de inhoud

Persbericht 19-09-2014

België voor de experten van UNCRPD

Mede dankzij de logistieke steun en de expertise van de ngo’s International Disability Alliance  e European Disability Forum, konden delegaties van het  Belgian Disability  Forum vzw, van de Adviesraad van COCOF, van de Waalse Commissie voor personen met een handicap, van GRIP en van het Interfederaal Gelijkekansencentrum op 18 en 19 september 2014 de « constructieve dialoog » tussen het VN-Comité voor de rechten van de personen met een handicap en de Belgische Staat bijwonen in de VN-zetel te Geneve.

Deze vergadering betekende een essentiële stap in het opvolgingsproces van de invoering van het in 2009 door België geratificeerde Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap door België.

Het Comité heeft het officiële verslag van België bestudeerd, alsook de alternatieve verslagen van de organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen, waaronder het Alternatief Verslag van het BDF.

Ontmoeting met Mr Lallahom, VN-expert, verslaggever voor België
 .

Constructieve dialoog

Tijdens deze tweedaagse « constructieve dialoog » kregen de verschillende entiteiten van de Belgische Staat vragen vanwege de VN-experten over de concrete toepassing van het VN-Verdrag.

Alle aspecten van het leven van personen met een handicap kwamen aan bod. Met grote tevredenheid stelde het BDF vast dat de experts in het bijzonder aandacht hadden voor volgende vragen:

  • De noodzaak van het verhogen van de inclusie in het onderwijs
  • De situatie van vrouwen met een handicap en van moeders die zorgen voor een volwassen kind (mantelzorg)
  • De internering van personen met een handicap of mentale ziekte
  • De nieuwe wet over de juridische bescherming van personen met een handicap en de noodzaak van ondersteuning van de vrederechters
  • De wachtlijsten in alle regio’s van het land, het gevolg van een tekort aan aangepaste en gevarieerde antwoorden op de behoeften van personen met een handicap.
  • Tewerkstelling van personen met een handicap
  • De bestaansmiddelen waarover personen met een handicap beschikken
  • De deelname van de verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen aan het beslissingsproces op alle beleidsniveaus van de deelstaten, met aandacht voor de afwezigheid van adviesraden voor personen met een handicap in het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
  • Het opstellen van statistieken in verband met handicaps en de behoeften van personen
  • Voorzien van aangepaste communicatievormen voor de verschillende handicapsituaties (doofheid, blindheid, begripsmoeilijkheden, …) in alle domeinen van het leven

Het BDF stelde met tevredenheid vast dat de experts voor hun vragen volop rekening hadden gehouden met de elementen van de alternatieve verslagen van het middenveld!

 .

BDF-website : Wat is het BDF ? : http://bdf.belgium.be/nl/bdf.html