Ga naar de inhoud

Persbericht 18-09-2014

België voor de experts van het UNCRPD

Op donderdag 18 en vrijdag 19 september 2014 zal een officiële delegatie van België op de VN-zetel in Genève deelnemen aan een "constructieve dialoog" met het Comité voor de rechten van personen met een handicap (Comité).

De leden van de Belgische delegatie zullen dan hun antwoorden geven op de vragen die het comité van experts aan België heeft gesteld op basis van het eerste officiële verslag dat door België werd ingediend en de alternatieve verslagen die de organisaties van het maatschappelijk middenveld in april 2014 aan het Comité bezorgden.

Onder het toeziend oog van het Belgian Disability Forum

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) volgt van zeer nabij het rapporteringsproces op aan de hand waarvan de VN de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in België opvolgt.

Met de logistieke steun en dankzij de expertise van de ngo's International Disability Alliance en European Disability Forum, zal het BDF bovendien een parallelle ontmoeting (side-event) hebben met de experts van het Comité. Die ontmoeting zal plaatsvinden in Genève, in de lokalen van de VN (Wilsonpaleis), op donderdag 18 september om 13.45 uur.

Gecoördineerd werk

Ook het Interfederaal Gelijkekansencentrum en GRIP zullen deelnemen aan deze ontmoeting.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum, GRIP en het BDF hebben deze ontmoeting op een gecoördineerde manier voorbereid. De gemeenschappelijke doelstelling is om op de efficiëntst mogelijke manier ervoor te zorgen dat de experts van het Comité zich een concreet beeld kunnen vormen van de realiteit waarin personen met een handicap leven in België, vooraleer de dialoog met de officiële delegatie van België aan te gaan.

Het BDF is blij met de goede samenwerking tussen de drie organisaties en hoopt dat de experts van de VN op een doeltreffende manier de bekommernissen van de Belgische handicapsector zullen overbrengen tijdens de constructieve dialoog met de officiële delegatie van België op donderdag 18 en vrijdag 19 september.

Bijkomende informatie:

Site van het UNCRPD: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=935&Lang=en

Website BDF: Het Belgian Disability Forum vzw (BDF): http://bdf.belgium.be/nl/bdf.html