Ga naar de inhoud

Persbericht 06-10-2014

VN: België moet meer werk maken van de inclusie van personen met een handicap

Het Comité voor de rechten van personen met een handicap van de VN heeft op vrijdag 3 oktober 2014 zijn analyse beëindigd van de modaliteiten voor de uitvoering, door België, van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

De conclusies van het Comité zijn dit weekend op de website van het UNCRPD gepubliceerd:

 .

Belangrijke aanbevelingen

Alle aanbevelingen zijn zeer belangrijk voor België. Het Belgian Disability Forum (BDF) wil evenwel de volgende elementen uitlichten, wegens hun "strategisch" belang:

  • Opmaak van een strategisch "handicapplan" (§ 6)
  • Participatie van personen met een handicap in de besluitvormingsprocessen die voor hen van belang zijn (§ 10)
  • Noodzaak om op beleidsniveau te beschikken over bruikbare statistieken en gegevens (§ 43)
  • Evolutie naar inclusief onderwijs (§ 37)
  • Invoering van een mechanisme voor de ondersteuning van gezinnen met kinderen met een handicap (§ 35)
  • Zorgen voor hulp bij het nemen van beslissingen (§ 24)
  • Uitwerken van een dwingende planning inzake toegankelijkheid (§ 22)
  • Garanderen van het recht op tewerkstelling (§ 39)
  • Uitwerken van een strategie met het oog op de sensibilisering voor de inhoud van het UNCRPD (§ 18 et 20)

Het BDF is tevreden

Bij het lezen van de opmerkingen van het Comité, mag het BDF terecht tevreden zijn met het geleverde werk. Deze opmerkingen tonen aan dat het proces van de VN toelaat een duidelijk zicht te krijgen op de realiteit waarin personen met een handicap in België leven en op wat er in de komende jaren te doen staat.

De grote inspanningen die het BDF, alle leden van het BDF en de op federaal en regionaal niveau bestaande adviesraden hebben geleverd met het oog op de opmaak van het alternatief verslag van het BDF en om het toe te lichten aan de experts van het Comité voor de rechten van personen met een handicap, hebben hun vruchten afgeworpen.

 .
Link naar de aanbevelingen van het Comité voor de rechten van personen met een handicap (in het Frans)
 .

Start van een nieuwe cyclus

Het door de VN ingestelde proces is dynamisch: aan het einde van een cyclus begint een nieuwe cyclus. Het Comité heeft bepaald dat België tegen 2 augustus 2019 zijn volgende periodieke verslagen moet indienen. Het BDF zal zijn rol blijven spelen en te zijner tijd een nieuwe alternatief verslag opstellen.

Het BDF zal terug alle registers opentrekken in zijn streven naar de verbetering van de levensomstandigheden van alle personen met een handicap in ons land.

 .
Link naar de BDF-site: Het Belgian Disability Forum vzw (BDF)
 .
 .

VN: het Comité voor de rechten van personen met een handicap aan het werk - Genève, Palais Wilson, september 2014

Contactpersoon : Olivier Magritte, 0470 13 14 36