Ga naar de inhoud

Ontwerp van richtlijn European Accessibility Act

Europees kader

De Europese toegankelijkheidswet, een voorstel van de Europese Commissie, is bedoeld om meer producten en diensten toegankelijk te maken voor personen met een handicap en ouderen. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0615&from=EN

Dit voorstel kadert in de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat ook door de Europese Unie werd aangenomen.

Het gaat voornamelijk om:

 • smartphones, tablets en computers
 • geld- en incheckautomaten
 • televisies en televisieprogramma’s
 • banksystemen
 • verdeelautomaten
 • e-books
 • online shopping
 • vervoer

Het BDF, en het EDF op Europees niveau, pleiten voor een tekst die alle personen met een handicap en ouderen de gelegenheid biedt zich vrij te verplaatsen binnen de Europese Unie en zich zoals elke burger toegang te verschaffen tot de gebouwde omgeving, goederen en diensten die aan hun noden tegemoetkomen opdat zij niet alleen hun basisrechten zouden kunnen genieten maar ook deelnemen aan en bijdragen tot het maatschappelijke leven.

Stand van zaken

De tekst wordt momenteel besproken bij de Raad en het Parlement. Een aantal landen en afgevaardigden trachten de tekst af te zwakken, waardoor met name de plannen met betrekking tot vervoer en gebouwen uit de tekst dreigen te worden geschrapt.

Het BDF verdedigt dit dossier

Het BDF heeft er bij de Belgische regeringen en de Belgische Europarlementsleden op aangedrongen een tekst te steunen die tegemoetkomt zowel aan de noden van de burgers als aan de Europese doelstelling om de markt te harmoniseren en een economische relance teweeg te brengen. Deze tekst bevordert de creativiteit van zowel kleine als grote ondernemingen ten dienste van alle burgers.

Het BDF benadrukt ook de vraagt vanuit de economische wereld, meer specifiek van de ondernemers: zij wensen duidelijke regels om hun producten en diensten in overeenstemming te brengen met een markt van miljoenen Europese burgers. Dankzij geharmoniseerde regels zal men gemakkelijker kunnen inspelen op overheidsopdrachten die voortaan Europees worden georganiseerd.  

Het BDF dringt aan op de richtlijnen, beginselen, leidraden en normen die werden uitgewerkt in het kader van de ADA – Americans with Disabilities Act (https://www.ada.gov/) en die ondernemers de kans bieden via technologische hulpmiddelen de toegang tot goederen en diensten voor iedereen te bewerkstellingen. 

Tot slot wijst het BDF erop dat

 • wat toegankelijk is voor de personen met een handicap, goed voor 30% van de bevolking,
 • gebruiksvriendelijk is voor mensen met een tijdelijke beperkte mobiliteit (kinderen, zieken, buitenlanders, moeders met jonge kinderen), goed voor 70% van de bevolking,
 • en comfortabel is voor 100% van de bevolking.

Verlaagde bussen, treinen toegankelijk op perronhoogte, automatisch openende deuren, domotica en robotica, het “internet der dingen”: het zijn slechts enkelen voorbeelden in het dagelijkse leven.