Ga naar de inhoud

Ontmoeting met de politieke partijen over het memorandum van het BDF

“De dagelijkse ervaring van personen met een handicap met discriminatie is een onmisbare bron van informatie voor politici en het beleid.” (Olivier de Schutter – Ecolo-kandidaat voor de Europese verkiezingen van 2024)

 

Op 14 december 2023 heeft het Belgian Disability Forum vzw (BDF) de Belgische democratische politieke partijen uitgenodigd. Het BDF had verschillende doelstellingen:

 • De prioriteiten uit zijn memorandum herhalen
 • Wijzen op de noodzaak van handistreaming op het niveau van de Europese Unie (EU)
 • De rol van de EU benadrukken als hefboom om de lidstaten te dwingen een beleid te voeren voor de inclusie van personen met een handicap (PMH)

De bespreking spitste zich toe op 3 aspecten: rekening houden met handicap op het gebied van toegankelijkheid, van institutionele overgang (keuze van woonplaats) en van de klimaattransitie.

De aanwezige partijen – CD&V, Groen, Ecolo, Vooruit, PS, PTB-PVBA, Défi (MR, Open VLD, Les Engagés en NV-A hebben zich op de ochtend van de vergadering verontschuldigd) – formuleerden een aantal ideeën voor werkpistes en verbintenissen op Europees niveau:

 • Veel meer investeren in een paradigmaverschuiving en een "mensenrechten"-aanpak ontwikkelen met een sterke focus op discriminatie (bijv. Richtlijn 2000/78 voor de gelijke behandeling in arbeid en beroep) → om de lidstaten aan te sporen tot het ontwikkelen van een ambitieuze regelgeving in "toegankelijkheid en inclusie", samen met een begrotingsplanning voor de lange termijn. De besparingsmaatregelen gekoppeld aan het pact voor economische groei moeten de lidstaten de vrijheid laten om een duurzaam beleid van toegankelijkheid en inclusie te voeren!
 • De drempels voor normalisatie en standaardisatie verhogen
 • Samen met de lidstaten actief toezicht houden op de Europese regelgeving (European Accessibility Act – EAA, vervoer, ...)
 • De communicatie verzorgen en toegankelijker maken voor burgers
 • Meer gewicht geven aan toegankelijkheid en levenskeuze in de toekenningscriteria van de Europese Structuurfondsen, vooral het ESF+, en van de lastenboeken
 • Van de ecologische transformatie een hefboom voor sociale transformatie maken
 • Beginnen vanuit concrete situaties in het leven van PMH (en op basis daarvan de leemten opvullen in de bevoegdheidsgebieden – tewerkstelling, vervoer, ...)
 • Het participatieve beheer met PMH versterken: verschillende strategieën plannen (interpellatie van het BDF, adviesraden en verenigingen interpelleren, ...)
 • In het kader van het participatieve beheer evalueren wat er gedaan is en wat er nog moet gebeuren

Het BDF heeft de partijen herinnerd aan de noodzaak om hun verkiezingsprogramma's, campagnesites, debatten, ... toegankelijk te maken (gemakkelijk te lezen en te begrijpen – easy-read, gebarentaal, ...).

Het BDF heeft een nieuwe afspraak met de Belgische Europarlementariërs vastgelegd in de herfst van 2024 om samen te werken rond bepaalde assen en volgens een concrete methode.