Ga naar de inhoud

Neem deel aan onze enquête over uw gebruikservaring van de BDF-website

De NHRPH wil uw gebruikservaring van zijn website kennen om de site beter te maken.
De enquête duurt hoogstens vijf minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem.
De enquête loopt tot 28 februari 2021.

Klik hier om aan de enquête deel te nemen

 .

Zich uitschrijven voor de BDF-nieuwsbrief