Ga naar de inhoud

Neem deel aan enquête over de zelfstandige mobiliteit van personen met een handicap !

Dit onderzoek van het European Disability Forum (EDF) verkent het zeer brede onderwerp van de belemmeringen voor zelfstandige mobiliteit van personen met een handicap in het vervoer. Het betreft zowel de transportinfrastructuur, als deels ook de stedelijke omgeving, de transportvoertuigen, maar ook de diensten, de praktijken en de attitudes die belemmeringen voor mobiliteit kunnen opwerpen.

We zullen ons richten op gebieden waar momenteel geen of onvoldoende wetgeving van de Europese Unie (EU) is, zoals in het stadsvervoer, of waar de EU-wetgeving niet duidelijk genoeg is. Het doel is te onderzoeken waar nieuwe of toekomstige wetgevingsinitiatieven personen met een handicap kunnen helpen en welke veranderingen de grootste impact hebben.

Klik hier om aan de enquête deel te nemen (De enquête loopt tot 31 augustus 2020)

Click here for the survey in English (the deadline has been extended to 31 August 2020)