Ga naar de inhoud

Mobiliteitskaart : een etappezege voor het BDF !

Op dinsdag 30 juni 2015 organiseerde Marek Plura, Pools lid van het Europese Parlement, een seminarie: «Naar een Europa zonder grenzen. De Europese handicapkaart». De «Mobiliteitskaart», zoals bedacht door het Belgian Disability Forum vzw (BDF), stond centraal in de discussie.

Marianne Thyssen gaat ervoor

Mevrouw Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, was de hoofdgenodigde van dit seminarie.

Na eraan herinnerd te hebben dat 1 Europees burger op 6 een persoon met een handicap is, benadrukte mevrouw Thyssen dat het een doelstelling is van de Europese Commissie om iedereen ten volle te laten genieten van zijn of haar rechten. Om de hindernissen weg te werken investeert de Europese Commissie zwaar in tewerkstelling, onderwijs en de strijd tegen maatschappelijke uitsluiting.

Daarom heeft de Europese Commissie besloten om het dossier van de «Europese handicapkaart» tegen eind 2016 te concretiseren. Voorlopig hebben de personen met een handicap die door Europa reizen geen enkel praktisch middel ter beschikking om hun status (er)kenbaar te maken en zo een dienstverlening te verkrijgen die overeenkomt met hun handicap.

De oplossing? Iedere persoon met een erkende handicap zal een «Europese handicapkaart» kunnen krijgen die geldig is in alle lidstaten van de Europese Unie.

Nu ja, nog niet in alle lidstaten… Sinds 2013 is de werkgroep op hoog niveau 4 keer bijeengekomen en 17 lidstaten waren overtuigd van het nut van de kaart. Mevrouw Thyssen maakt zich sterk dat, eens een lidstaat de kaart heeft ingevoerd, de andere lidstaten snel zullen volgen.

Concreet

De Commissie zet 1.500.000 euro opzij voor de ondersteuning van de lidstaten bij de invoering van deze kaart. Binnenkort lanceert ze hier een aanbesteding voor. Met dat geld wordt ook een website opgezet die als platform zal functioneren voor het uitwisselen van informatie over de kaart en de goederen en diensten die er in de verschillende lidstaten mee te krijgen zijn.

Voor de mobiliteitskaart zijn de volgende praktische voorwaarden vastgelegd:

  • De handicapkaart wordt uitgereikt door de lidstaat zelf volgens nationale erkenningscriteria voor handicap
  • Principe van wederzijdse erkenning : de andere lidstaten zullen die kaart ook erkennen
  • De reizende kaarthouder zal toegang hebben tot goederen en diensten volgens dezelfde voorwaarden als de personen met een handicap van de lidstaat waar de kaarthouder zich dan bevindt
  • Elke lidstaat beslist zelf over de goederen en diensten in kwestie en over de bijbehorende voorwaarden. In eerste instantie zal het gaan over diensten op het vlak van cultuur, sport en toerisme
  • Per deelnemend land komt er een website met daarop de verantwoordelijke instantie en de aard van de goederen en diensten in kwestie
  • De handicapkaart wordt ontworpen volgens een gemakkelijk herkenbaar Europees model

Een overwinning voor het BDF

De aankondiging van mevrouw Thyssen is een belangrijk moment voor het BDF. Het project van de handicapkaart is immers de realisatie van een vraag die het BDF zelf heeft gelanceerd tijdens de Algemene Vergadering van het BDF in 2009.

De Raad van Bestuur heeft zijn secretariaat toen opgedragen een ontwerp van reglement op te stellen. Die tekst is toen opgenomen in de campagne « Freedom of Movement » van het EDF. Die heeft vervolgens de Europese Commissie kunnen overtuigen een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Het geeft de Raad van Bestuur van het BDF veel voldoening vast te stellen dat de mededeling van mevrouw Thyssen alle elementen van de oorspronkelijke tekst bevat.

Behalve de mobiliteitskaart zelf is ook de werkwijze boeiend: een idee ontstaat in de Algemene Vergadering van een organisatie uit het middenveld van een lidstaat, het neemt succesvol alle hindernissen en wordt een concreet onderwerp binnen de Europese Unie. Dat is de geest van het Europees project op zijn best!