Ga naar de inhoud

Memorandum BDF 2024: Oproep tot bijdragen

Met het oog op de Europese parlementsverkiezingen in 2024 (die ook de wissel van Eurocommissarissen tot gevolg hebben), bereidt het Belgian Disability Forum (BDF) een memorandum voor dat zal worden voorgelegd aan de beleidsmakers.

Het memorandum betreft uitsluitend de domeinen die onder de bevoegdheid van de EU vallen:

 • Discriminatie o.g.v. handicap (19 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [VWEU] – unanieme beslissing van de Raad van de EU om maatregelen te nemen);
 • ‘Handistreaming’ binnen EU bevoegdheden (10 VWEU – EU fondsen en handicap);
 • Interne markt (114 VWEU: toegankelijkheid – bv. EAA; art. 21 VWEU: vrij verkeer van personen – bv. EDC; art. 56 VWEU: vrij verkeer van diensten…);
 • Vervoersbeleid (91 VWEU: o.a. veiligheid, belemmeringen internationaal vervoer – bv. EU parkeerkaart);
 • Verduurzaming van energiebronnen (194 VWEU);
 • Consumentenbeschermingsrecht;
 • Milieubeleid (191 VWEU: bescherming van de gezondheid van de mens; behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen);
 • Sociaal beleid rond werknemers en zelfstandigen;
 • Bevordering samenwerking tussen lidstaten ter bestrijding van sociale uitsluiting,
 • Ondersteuning van lidstaten door middel van richtsnoeren rond werkgelegenheidsbeleid: zo heeft de Europese Commissie eind september 2022 haar Werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap aangekondigd.
  Het pakket bestaat uit 6 pijlers:
  1. Versterking van de capaciteiten van werkgelegenheids- en integratiediensten;
  2. Bevordering van aanwervingsperspectieven door middel van positieve actie en bestrijding van stereotypen;
  3. Zorgen voor redelijke aanpassingen op het werk;
  4. Personen met een handicap aan het werk houden: voorkomen van handicaps die verband houden met chronische ziekten;
  5. Zorgen voor beroepsrevalidatie bij ziekte of ongevallen;
  6. Onderzoeken van kwaliteitsbanen in maatwerkbedrijven en trajecten om de arbeidsmarkt open te stellen.

De volgende domeinen vallen bijgevolg buiten het toepassingsgebied van het memorandum:

 • Sociale zekerheid en sociale bijstand (arbeidsongeschiktheid, IVT, IT, …);
 • Volksgezondheidsbeleid;
 • Familierecht (bewindvoering, handelingsbekwaamheid);
 • Onderwijsbeleid
 • Ruimtelijke ordening (tenzij betrekking op energie efficiëntie)…

Het BDF wenst een constructieve dialoog aan te gaan. Om volledige participatie aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en acties op het EU-niveau te waarborgen, wil het BDF via het memorandum haar eisen en verwachtingen laten weten aan de beleidsmakers en zeker aan de Belgische kandidaten voor het Europees Parlement.

Voor het opstellen van deze nota doet het BDF een beroep op u! Het BDF vraagt u de thema’s en vraagstukken die u bezighouden op het EU-niveau te delen. Bijdragen worden verwacht op het volgende adres: info@ph.belgium.be, met als onderwerp van uw e-mail “Memorandum BDF 2024”. De deadline ligt op 31 mei 2023.

Let op: er wordt niet gereageerd op uw e-mail, noch zal er enige follow-up zijn met betrekking tot persoonlijke dossiers (bijv. dossiers van tegemoetkomingen aan personen met een handicap).

Alle voorstellen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van het BDF. Het memorandum dat aan de beleidsmakers zal worden overhandigd, zal ook op de website van het BDF worden gepubliceerd (eind 2023).

Bij voorbaat dank voor uw deelname!