Ga naar de inhoud

Internationale Dag van Personen met een Handicap

Op 3 december is het de Internationale Dag van Personen met een Handicap. bij die gelegenheid roept het Belgian Disability Forum (BDF) de regering op:

  • om meer structurele middelen en instrumenten ter beschikking te stellen van het BDF en de verenigingen voor personen met een handicap voor een efficiënte (samen)werking;
  • om de interfederale handicapstrategie wettelijk te verankeren;
  • om vooruitgang te boeken in de Raad van de Europese Unie inzake de hervorming van de kieswet van de EU.

Nood aan voldoende middelen en instrumenten

De EU moet meer middelen en instrumenten ter beschikking stellen van personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen om hun deelname aan openbare aangelegenheden te bevorderen.

Zo moeten personen met een handicap betrokken worden bij de ontwikkeling van politieke programma’s voor Europese verkiezingen en moeten Europarlementariërs vaker handicapverenigingen raadplegen.

Personen met een handicap die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen moeten voldoende ondersteund worden. Ook moeten er op EU-niveau maatregelen komen om hen te beschermen tegen (cyber-)intimidatie en (politieke) discriminatie.

  • Het BDF vraagt dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor de handicapsector.
  • Het BDF vraagt ook dat er meer instrumenten ontwikkeld worden om politieke participatie van personen met een handicap mogelijk te maken. 

Wettelijke verankering van de interfederale handicapstrategie

Het BDF is blij met de verschillende initiatieven inzake handicap (interministeriële conferentie handicap, interfederale handicapstrategie 2022-2030 …) die tijdens de laatste legislatuur door de federale overheden en de deelgebieden werden genomen.

  • Het BDF vraagt aan de regering om de Interfederale Strategie Handicap wettelijk te verankeren en een structurele opvolging door volgende legislaturen te voorzien.

Hervorming van de kieswet van de EU

In 2024 vinden er Europese verkiezingen plaats. Deze verkiezingen kunnen pas echt democratisch zijn indien iedereen daarbij actief betrokken wordt. Ook personen met een handicap moeten op gelijke voet kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen en betrokken worden bij de koersbepaling van Europese programma’s. Zo moeten de lidstaten onder andere verplicht worden om toegankelijk materiaal en toegankelijke infrastructuur te voorzien. Daarnaast moet stemmen op verschillende manieren mogelijk gemaakt worden (onder meer per brief, elektronisch, mobiele ‘stembureaus’,…). Veel van deze zaken komen reeds aan bod in de hervorming van de kieswet van de EU die door het Europees Parlement voorgesteld is en momenteel hangende is in de Raad van de EU.

  • Het BDF roept op om vooruitgang te boeken in het dossier rond de hervorming van de EU-kieswet in de Raad van de EU. Daarbij moet er voldoende aandacht besteed worden aan de inclusie van personen met een handicap.