Ga naar de inhoud

Het BDF in actie - september 2018

Raad van bestuur van het BDF van 11 september 2018

De Raad van bestuur van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is bijeengekomen met de volgende punten op de agenda:

 • UNCRPD – 2e en 3e verslag van België – vragenlijst: voorbereiding
 • UNCRPD – General Comment art. 19 – "De-institutionalisering": uitwisselingen ter voorbereiding van de vergadering van 20/06/2018
 • UNCRPD – General Comment art. 4.3 en 33.3: rekening houden met personen met een handicap – commentaar van het BDF
 • Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) – bewustmakingscampagne – Brussel – 23 en 25 oktober 2018
 • Europese Unie (EU) – European Accessibility Act: uitsluiting van de noodoproepdiensten
 • EU – ontmoeting BDF – Commissaris Thyssen – feedback
 • Richtlijn inzake webtoegankelijkheid – stand van zaken
 • Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) – toegankelijkheid van televisieprogramma's voor personen met een zintuiglijke handicap: ontwerp van omzendbrief
 • EDF – General Workplan 2019 – antwoord BDF
 • Bezoek van Patrick Gohet ( France), Adjunct van de Beschermer van de Mensenrechten, belast met de strijd tegen discriminatie en met het bevorderen van de gelijkheid– 21/09/2018 – voorbereiding
 • Federaal Werk De Vrienden der Blinden en Slechtzienden: ontmoeting BDF secretariaat – feedback
 • 2de Internationaal Congres over Toegankelijk Toerisme: voorbereiding van de toespraak (Pierre Gyselinck en Emilie De Smet)
 • Duitstalige Gemeenschap (DSLG -Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben) /CAP48 – 3 december 2018 – symposium "Zelfbeschikking" – Gisèle Marlière zal verslag uitbrengen over de workshop "Participatie en zelfstandigheid personen met een handicap".
 • BDF – voorbereiding Europese verkiezingen: vergadering op 25 september van de AV van het BDF en de adviesraden van personen met een handicap van de federale overheid en de deelgebieden

Bezoek van het adjunct van de Beschermer van de Mensenrechten, belast met de strijd tegen discriminatie en met het bevorderen van de gelijkheid - 21/09/2018

Pierre Gyselinck, Thomas Dabeux en Olivier Magritte ontvingen de heer Patrick Gohet, het adjunct van de Défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité. Er werd van gedachten gewisseld over de manier waarop het BDF te werk gaat voor de UNCRPD-procedure, over het gebruik van de aanbevelingen van het Comité voor personen met een handicap en ten slotte over de werking van de European Disability Card in België.

Voorbereiding Europese verkiezingen: vergadering van 25 september van de AV van het BDF en de adviesraden voor personen met een handicap van de federale overheid en de deelgebieden

Het BDF-secretariaat bracht de leden van het BDF en de adviesraden voor personen met een handicap van de deelgebieden samen. Deze vergadering had als doel de verwachtingen en behoeften van de verenigingen naar voren te brengen waarvan de oplossing, al was het maar gedeeltelijk, tot de Europese bevoegdheid behoort. Tijdens de vergadering konden de deelnemers een breed scala aan onderwerpen aansnijden (werkgelegenheid, toegankelijkheid, onderwijs, stemrecht enzovoort). Het secretariaat kreeg de opdracht de verzoeken te bekijken met het EDF en zo snel mogelijk een eerste nota aan de werkgroep voor te leggen, aangezien het memorandum begin 2019 openbaar moet worden gemaakt.