Ga naar de inhoud

Het BDF in actie - oktober 2017

Instanties: RvB van het BDF

Op 10 oktober heeft de Raad van Bestuur van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) vergaderd. Volgende punten stonden op de agenda:

  • debriefing van de vergadering van de Board van het EDF in Tallinn op 7 en 8 oktober
    Olivier Magritte was als waarnemer aanwezig, aangezien Gisèle Marlière verhinderd was. Op de agenda stonden de voorbereiding van de EDF-campagne n.a.v. de vernieuwing van het Europees Parlement in 2019, de voorbereiding van de vierde dag van de personen met een handicap (6 december 2017) door het Europees Parlement, de opvolging van de EDF-rekeningen, de voorbereiding van een resolutie die ervoor moet zorgen dat er meer rekening gehouden wordt met de noden van personen met een handicap in de Europese sociale pijler, de stemming over het ontwerp van richtlijn European Accessibility Act in het Europees Parlement, de Structuurfondsen en de VN-doelstellingen over duurzame ontwikkeling
  • opvolging van de general comment van de Verenigde Naties over de de-institutionalisering – artikel 19 van het UNCRPD
  • voortgang van de ratificatie van het Verdrag van Marrakesh
  • voorbereiding van de BDF- en NHRPH-presentaties op de kick-off van de European Disability Card (zie rubriek 'Evenement')
  • deelname van het BDF aan de Europese dagen die op 4 en 5 december door de Europese Commissie en het European Disability Forum (EDF) worden georganiseerd
  • deelname van het BDF aan het Europees Parlement voor personen met een handicap op 6 december, georganiseerd door het Europees Parlement en het EDF
 

Evenement: lancering van de European Disability Card in België

Op 19 oktober hebben de 5 ministers bevoegd voor de inclusie van personen met een handicap op federaal niveau en in de deelgebieden de Europese handicapkaart (European Disability Card) en de voorwaarden voor het verkrijgen en het gebruik ervan voorgesteld.

Dit gebeurde in aanwezigheid van Europees Commissaris voor Sociale Zaken, mevrouw Thyssen, de verschillende betrokken federale, gewest- en gemeenschapsministers, het maatschappelijk middenveld, en aanbieders van culturele, toeristische en vrijetijdsactiviteiten.

Sinds 19 oktober kan de European Disability Card worden aangevraagd door iedere persoon met een handicap die door een van de volgende 5 handicapadministraties is erkend: DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid, AVIQ, Phare, Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben en VAPH.

Het BDF en de NHRPH hebben erop gewezen dat de European Disability Card essentieel is voor toegankelijkheid. Zij hopen dat steeds meer aanbieders van sport-, vrijetijds- en cultuuractiviteiten eraan willen meewerken en resoluut voor toegankelijkere activiteiten en diensten zullen kiezen.

Voor meer informatie: http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/lancering-van-de-european-disability-card-op-19-oktober-2017.html en http://eudisabilitycard.be.

 

Media: Personnes à mobilité réduite. Seules contre la voie publique (Personen met beperkte mobiliteit: alleen tegen de openbare weg)

Het tijdschrift Moustique wou de mobiliteitsbelemmeringen aankaarten die personen met een handicap dagelijks ondervinden. De journalist, Nicolas Sohy, zocht personen op die verder wilden gaan dan de loutere vaststelling en bereid waren een 'politieke' visie te geven.

Vincent Snoeck en Nino Peeters hebben geantwoord namens het BDF. Het resultaat is een dynamisch artikel dat de problemen schetst en mogelijke oplossingen aanreikt, waaronder de noodzaak van een strikte planning voor het toegankelijk maken en de systematische uitvoering van redelijke aanpassingen aan wegen, in het openbaar vervoer, in openbare gebouwen en in privégebouwen voor het ruime publiek (zoals restaurants).

Te lezen in Moustique, 04/10/2017: