Ga naar de inhoud

Het BDF in actie - juni 2018

Instanties: Beheerraad van het BDF van 19 juni 2018

De Raad van beheer van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft vergaderd als volgt:

 • EDF – opvolging van de jaarlijkse algemene vergadering te Vilnius
 • EDF – Inclusie van personen met een handicap in de maatschappij: oproep tot goede praktijken
 • UNCRPD – Conferentie van de Staten die Partij zijn
 • UNCRPD – General Comment – Art.4.3 en 33.3: rekening houden met personen met een handicap – commentaar van het BDF
 • UNCRPD – General Comment Art.19 –“De-institutionalisering” voorbereiding van de vergadering van 20/06/2018
 • VN-Verdrag inzake de rechten van het kind – Commentaar van het BDF
 • UE – European Accessibility Act: uitsluiting van nooddiensten – Vraag van C6 en standpunt EDF
 • EU – Ontmoeting BDF – Commissaris Thyssen - Voorbereiding
 • Richtlijn Webtoegankelijkheid – Opvolging van de vergadering van 12 juni 2018
 • COE: Opschorting van de activiteiten van het Comité voor de rechten van personen met een handicap (CRPH)
 • Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) – toegankelijkheid van televisieprogramma’s voor personen met een zintuiglijke handicap: deelname van het BDF aan de werkgroep
 • ICTEG – Oproep om het woord te nemen
 • Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen: Ana Pelaez verkozen
 • European Disability Card: evaluatie – Oproep aan organisaties die lid zijn van het BDF
 • Commissie voor sociale bijstand – Oproep tot kandidaten
 • EESC - Openbare hoorzitting: personen met een handicap als menselijk kapitaal
 

UNCRPD – Conferentie van de Staten die Partij zijn

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) maakte net als de voorbije jaren deel uit van de Belgische delegatie op de Conferentie van de Staten die Partij zijn in New York van 12 juni 2018 tot 14 juni 2018.

Het BDF nam deel aan de voorbereidende vergadering "Coormulti" georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken. Het feit dat de belangrijkste wijzigingsverzoeken van het BDF waren aanvaard, maakte een dergelijke deelname mogelijk. Pierre Gyselinck, Voorzitter, vertegenwoordigde het BDF.

De vernieuwing van de helft van de leden van de Commissie voor de rechten van personen met een handicap heeft gelukkig de gelegenheid geboden om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in die commissie te herstellen. De Europese vertegenwoordigers zijn nu Litouws en Zwitsers.

Buiten de plenaire zittingen nam Pierre Gyselinck deel aan verschillende Side Events

 • Het door België georganiseerde Side event over de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes heeft laten zien hoeveel vooruitgang er nog nodig is, ook in "ontwikkelde" landen.
 • Het door de Europese Unie georganiseerde Side event over "standaardisering" was een gelegenheid om te benadrukken dat acties die met Europese kredieten worden uitgevoerd altijd toegankelijk moeten zijn. Het European Disability Forum (EDF) heeft benadrukt dat representatieve organisaties van personen met een handicap bij dit proces moeten worden betrokken.
 • Tijdens het door het EDF georganiseerde Side event over de sociale dialoog werd benadrukt dat de sociale dialoog een goed leerinstrument is voor organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen.
 

Internationaal Verdrag over de rechten van het kind

Van april tot juni 2018 coördineerde het BDF de redactie van het standpunt van zijn lidorganisaties over het derde nationale verslag betreffende de vooruitgang van België bij de implementatie van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (Verslag CRC/C/BEL 5-6).

Dit is de eerste keer dat het BDF de kans krijgt om betrokken te zijn bij dit belangrijke proces om meer rekening te houden met de realiteit waarmee kinderen met een handicap te maken hebben.