Ga naar de inhoud

Het BDF in actie - juni 2017

Op 7 juni hebben Pierre Gyselinck, Veerle Van De Eende en Olivier Magritte een Ijslandse delegatie bestaande uit 25 vertegenwoordigers van verenigingen voor personen met een handicap ontvangen. Dit was de gelegenheid om de situatie in België voor te stellen en van gedachten te wisselen over de uitwerking van het inclusiebeleid van personen met een handicap in België en in IJsland.

Op 8 juni heeft Véronique Duchenne de voorstelling van het jaarverslag 2016 van UNIA bijgewoond. De nadruk werd gelegd op verschillende interessante gegevens op het vlak van de handicap; het BDF noteert een nieuwe toename van de meldingen en van de behandelde dossiers, onder andere op het vlak van onderwijs, tewerkstelling en media. Alle details in

Jaarverslag: http://unia.be/files/Z_ARCHIEF/jaarverslag-2006-nl.pdf

Meldingenverslag: http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2016_def_(2).pdf

De RvB van het BDF heeft op 20 juni vergaderd over onder andere de volgende agendapunten:

  • De voorbereiding van de vergadering van 29 juni aanstaande over de opvolging van de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) (zie hierna).
  • Het verslag van de voorzitter over de deelname van het BDF en van de NHRPH aan de Conferentie van de Staten Partij van New York van 13 tot 15 juni. De verbanden tussen de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling en de UNCRPD werden duidelijk bepaald. Deze beide hulpmiddelen vullen elkaar aan en versterken elkaar voortaan. Een andere groot moment voor België was de verklaring afgelegd door zijn Ambassadeur bij de VN over de uitvoering van de UNCRPD en de deelname van de adviesraden voor personen met een handicap aan het proces. Zie http://bdf.belgium.be/nl/newsletter/uncrpd-jaarlijkse-conferentie-van-de-staten-partij-new-york-van-13-tot-15-juni-2017.html

Op 29 juni heeft de Algemene Vergadering van het BDF een belangrijke werkvergadering georganiseerd om de uitvoering door de verschillende regeringen, de federale overheid en de deelgebieden, van de aanbevelingen die het VN-deskundigencomité voor België heeft geformuleerd (Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) op te volgen. Het gaat om een belangrijk moment, aangezien we halverwege tussen het moment van deze aanbevelingen en het moment van het indienen van het 2de verslag van België zijn.  

Deze vergadering heeft de leden van de AV van het BDF, de vertegenwoordigers van de adviesraden voor personen met een handicap (federale overheid en deelgebieden) en een medewerkster van het EDF samengebracht rond 5 thema’s: Participatie-Adviesraden, Justitie, Toegankelijkheid, Thuis-Gezin, Onderwijs-Tewerkstelling-Sociale bescherming.