Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – januari 2018

Instanties: Raad van Bestuur van het BDF

Op 9 januari laatstleden is de Raad van Bestuur van de vzw Belgian Disability Forum (BDF) samengekomen om de volgende agendapunten te bespreken:

  • BDF – gewone AV 2018 – statutair gedeelte: voorbereiding
  • BDF – gewone AV 2018 – informatief gedeelte – desinstitutionalisering: voorbereiding
  • BDF – buitengewone AV 2018: voorbereiding
  • SDG’s – Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - Conferentie tijdens de Board van het EDF: voorbereiding
  • Punten inzake Europese actualiteit: Europese sociale pijler, Europese verkiezingen 2019, Verdrag van Marrakech
 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) – voorbereiding van de informatievoormiddag tijdens de RvB van het EDF op 3 maart 2018

Op 3 maart ,  organiseerden het Belgian Disability Forum (BDF) en het European Disability Forum samen een informatievoormiddag over de opvolging door het maatschappelijk middenveld van het vrijwillige rapport van België over de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

De heer Pierre Gyselinck nam het woord aan de zijde van het kabinet van de Eerste Minister en van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.

Hij vestigde de aandacht op het door het BDF uitgevoerde werkproces om de handicap te benadrukken in de rapportage-oefening. Hij wees ook op de leemtes die in de toekomst moeten worden weggewerkt, opdat de SDG’s een dagelijkse realiteit voor personen met een handicap kunnen worden.  

Een overzicht van die informatievoormiddag zal in onze brief van maart verschijnen. 

 

Uitvoering van de WEB-richtlijn – vergadering met de Fedict-administratie

Het BDF-secretariaat heeft de FEDICT-administratie ontmoet om de uitvoering van de richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in België te onderzoeken.