Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – april 2018

Instanties: Raad van Bestuur van het BDF van 10 april

De Raad van Bestuur van de vzw Belgian Disability Forum (BDF) is samengekomen om de volgende agendapunten te bespreken:

  • UNCRPD – Werkproces voor de bijdrage van het BDF aan het General Comment van artikel 4.3
  • Europese verkiezingen mei 2019: tijdschema en werkmethode
  • Richtlijn “toegankelijkheid van het web” - voorbereiding van de vergadering met Fedict van 04 juni 2018
  • Het woord nemen van het BDF op de Wereldtop over toegankelijk toerisme te Brussel op 1 en 2 oktober 2018
  • Voorbereiding van het alternatief verslag van het BDF en van de adviesraden over het Verdrag inzake de rechten van het kind
  • Bijdrage aan de voorbereiding van de vergadering NHRPH – UNIA op 18 april 2018
  • Bijdrage aan de voorbereiding van de vergadering NHRPH – Staatssecretaris Zuhal Demir op 25 april 2018
 

Seminarie te Parijs, “Handicap en kansarmoede: hoe ver staat men in Europa?” - 6 april 2018

De Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE) organiseert ieder jaar een seminarie over de Europese dimensie van een actueel onderwerp in het domein van de handicap. Deze seminaries verzamelen een grote meerderheid van de verantwoordelijken van de belangrijkste Franse verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen (de CFHE "verenigt" een vijftigtal verenigingen), vertegenwoordigers van de zelfstandige instellingen, overheden, onderzoekers, juristen.

Het thema van dit jaar was het verband “Handicap en kansarmoede”. Het BDF werd dit jaar verzocht het woord te nemen, naast andere betrokken partijen van Italië, van het EDF en van de Europese Commissie.

Gisèle Marlière, Algemeen Secretaris van het BDF, heeft meerdere aspecten van een bijzonder duidelijke realiteit in België voor heel wat personen met een handicap aangekaart. Nadat ze heeft herinnerd aan een aantal vaststellingen op het terrein en cijfermateriaal en de politieke en algemene economische context van België heeft toegelicht, heeft zij de bestaande hulpmiddelen die kunnen worden ingezet in de strijd tegen de armoede in België, maar ook de nieuwe vormen van kansarmoede (de scherwoodisation en de non take-up), en ten slotte de verwachtingen van de personen zelf beurtelings onderzocht.

De reflectievoormiddag werd afgesloten met een geanimeerde uitwisseling tussen de sprekers en de zaal.