Ga naar de inhoud

Het BDF in actie – april 2017

De RB van het BDF vergaderde op 11 april en behandelde onder meer de volgende agendapunten:

  • De Wereldtop Toerisme die in 2018 te Brussel plaatsvindt;
  • De voorbereiding van de werkvergadering over de opvolging van het UNCRPD die het BDF in juni 2017 organiseert;
  • De voorbereiding van de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap die van 13 tot 15 juni 2017 plaatsvindt te New York;
  • De betrokkenheid van het BDF bij het VN-dossier “Doelstellingen Duurzame Ontwikkeling 2030”.

 

Op 18 april had het BDF opnieuw een vergadering met Anysurfer over de uitvoering van de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Daarnaast nam het secretariaat op 25 april deel aan de sensibiliserings-sessie georganiseerd door Vlaanderen – cel Diversiteitsbeheer. Alle deelnemers benadrukten dat websites die rekening houden met de noden van personen met een handicap uiteindelijk gebruiksvriendelijker zijn voor alle bezoekers.

De CFHE (Conseil français des personnes handicapées sur les questions européennes) heeft het BDF uitgenodigd om op 21 april 2017 te Parijs deel te nemen aan het seminarie “Convention des Nations Unies et droit français : articulation et convergence”. BDF-beheerster Thérèse Kempeneers-Foulon, die door de beheerraad werd aangeduid tijdens de vergadering van 14/03/2017, vertegenwoordigde het forum en nam de gelegenheid te baat om de ervaring van het BDF met betrekking tot de lopende processen in België toe te lichten.

In het dossier Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (DDO) vertegenwoordigde Pierre Gyselinck, Voorzitter van het BDF,  het BDF en het EDF tijdens het regionaal Forum over Duurzame Ontwikkeling dat op 24 en 25 april te Genève werd georganiseerd door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Hij sprak er over de problematiek van de armoede.

 
 

Op 27 april nam het secretariaat deel aan een studienamiddag over inclusief hoger onderwijs georganiseerd door de USLB en de ULB. Het maakte van deze gelegenheid gebruik om de vooruitgang inzake regelgeving in de Franse en de Vlaamse gemeenschap wat betreft de gewaarborgde toegang tot hogere studies voor personen met een handicap voor het voetlicht te plaatsen. Daarnaast werd een proefproject voorgesteld over de uitwerking van een gedragscode voor de ontwikkeling van een inclusief hoger onderwijs. Tot slot waren er getuigenissen over studietrajecten.