Ga naar de inhoud

Het BDF blijft zich inzetten in het bestuursorgaan van het EDF

Op 25 en 26 juni vond de algemene vergadering van het European Disability Forum (EDF) plaats. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) werd vertegenwoordigd door Charlotte Aelbrecht, Bart Verdickt en Pierre Gyselinck.

Bart Verdickt verkozen tot lid van de Board

Op statutair niveau was deze algemene vergadering de gelegenheid om de samenstelling van de Board (bestuursorgaan) en van het Executive Committee (uitvoerend comité of bureau) van het EDF te vernieuwen.

Na drie termijnen in de Board heeft Gisèle Marlière besloten zich niet opnieuw kandidaat te stellen. Ze heeft met hart en ziel de rechten van personen met een handicap verdedigd.

Het BDF wil in deze verantwoordelijke functie actief blijven. Daarom heeft het BDF Bart Verdickt (directeur van de Vlaamse vleugel van de Brailleliga) gevraagd zijn kandidatuur in te dienen. Hij is erin geslaagd om verkozen te worden. Dit is een goede zaak, omdat het BDF hierdoor reële invloed kan blijven uitoefenen binnen het EDF.

Veel werk in uitvoering en voor de boeg

De belangrijkste punten op de agenda waren:

  • de goedkeuring van het activiteitenverslag en de rekeningen van 2021: deze zijn in evenwicht en het EDF heeft zelfs een licht overschot
  • de goedkeuring van het actieplan en de begroting voor 2023: deze is aanzienlijk groter dan de begroting van 2021, vooral vanwege de acties ter ondersteuning van personen met een handicap die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne
  • het standpunt van het EDF over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn of een verordening inzake de European Disability Card (EDC)
  • toezicht op de uitvoering van de “Recovery and Resilience Facilities”
  • toezicht op de uitvoering van het Europees handicapplan
  • het lobbywerk van het EDF voor het gebruik van kunstmatige intelligentie die de mensenrechten respecteert
  • de voorbereiding van de werkzaamheden voor de herziening van de statuten van het EDF
  • de voorbereiding van het 5de Europees Parlement van personen met een handicap
  • ...

Het BDF zal betrokken blijven bij de werkzaamheden van het EDF, voor een Europa waar rekening wordt gehouden met de mening van personen met een handicap.