Ga naar de inhoud

European Disability Card: Een grote stap voorwaarts

 

Op 08/02/2024 kondigde het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europese Ministers aan dat er een akkoord was bereikt met het Europees Parlement over het ontwerp van de European Disability Card (EDC) en de Europese parkeerkaart dat door de Europese Commissie op 23/11/2023 werd ingediend.

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is uiteraard verheugd dat zijn eisen eindelijk werkelijkheid worden: 14 jaar geleden gaf de Algemene Vergadering van het BDF zijn Raad van Bestuur de opdracht om zijn verzoek voor een Europese kaart ter bevordering van de mobiliteit van personen met een handicap binnen de Europese Unie naar het Europese niveau te brengen.

Meer weten over de ontstaansgeschiedenis van de EDC

 

Een akkoord, maar we blijven voorzichtig

Hoewel we tevreden kunnen zijn, moeten we voorzichtig blijven. In dit stadium beschikken we nog niet over de definitieve tekst, maar alleen over het persbericht van het voorzitterschap. Pas als we de definitieve tekst kunnen analyseren die is goedgekeurd door de Raad van Europese ministers en het Europees Parlement, zullen we precies weten wat het akkoord echt betekent.

 

Wat zijn de belangrijkste punten van het akkoord?

In het persbericht van het voorzitterschap worden de volgende aspecten belicht:

 • Het garanderen van toegang tot een voorkeursbehandeling voor personen met een handicap in het bezochte land. Voorbeelden: verlaagde toegangsprijzen, prioritaire toegang, assistentie, enz.
 • Het begrip “korte verblijven” kan worden uitgebreid tot langere perioden in het geval van van "Europese uitwisselingsprogramma's", zoals Erasmus+.
 • De EDC wordt gratis afgegeven en verlengd, behalve in geval van verlies of beschadiging.
 • Er kan een letter "A" aan de kaart worden toegevoegd voor mensen met een grotere hulpbehoefte of die recht hebben op ondersteuning van een persoonlijke assistent.
 • Beide kaarten krijgen een QR-code om fraude te voorkomen.
 • Op een Europese website, beschikbaar in alle EU-talen en in een toegankelijk formaat, vind je alle informatie die je nodig hebt over de twee kaarten.
 • De lidstaten moeten ook informatie in een toegankelijk formaat aan het publiek verstrekken. Deze informatie heeft betrekking op beide kaarten.
 • Het digitale formaat van de parkeerkaart is voor de lidstaten facultatief.
 

Weinig informatie over de uitvoeringstermijn, de overgang en de Europese parkeerkaart

Het persbericht zegt niets over de termijn voor de uitvoering. Als de richtlijn wordt aangenomen, zal het nog eens 3 tot 4 jaar duren voordat de burger zijn nieuwe EDC en nieuwe parkeerkaart heeft.

Ondertussen zal het gebruik van de EDC worden voortgezet in de 8 landen die aan het proefproject hebben deelgenomen. Het BDF zal hierover contact opnemen met de minister.

Ook de parkeerkaart die momenteel in omloop is, blijft gehandhaafd. Uiteindelijk zal de QR-code de norm worden, wat de controle en de strijd tegen misbruik zal vergemakkelijken.

 

Wat vertelt dit resultaat ons?

 1. Het is mogelijk om een grassroots project op Europees niveau tot een goed einde te brengen.
 2. Het kost tijd, geduld en doorzettingsvermogen om dit te bereiken.
 3. De algemene boodschap van inclusie van personen met een handicap vindt geleidelijk zijn weg naar de publieke opinie en de beleidsmakers.
 4. Het resultaat voldoet niet aan alle verwachtingen van de beweging voor personen met een handicap, maar het is een belangrijke stap. Morgen moeten we de verwachtingen van personen met een handicap weer bij de beleidsmakers op tafel leggen. Er is werk aan de winkel voor ons en onze opvolgers!
 

Links: