Ga naar de inhoud

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: een nationaal vrijwillig rapport dat personen met een handicap in de steek laat

Op 18 juli 2017 heeft België zijn nationaal vrijwillig rapport (VNR) over de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voorgesteld aan alle vertegenwoordigers van de VN-lidstaten.
Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft kennisgenomen van de inhoud van dit VNR en betreurt dat er onvoldoende rekening gehouden werd met de realiteit van de handicap.

 

Te krappe termijn

Het BDF heeft het Belgische VNR in zeer korte tijd moeten doornemen: het Belgische VNR werd, met een maand vertraging, gepubliceerd op 20 juni 2017, en het maatschappelijk middenveld moest zijn commentaar tegen uiterlijk 5 juli 2017 aan de VN bezorgen. Een 85 bladzijden tellend Engels rapport binnen een dergelijke termijn moeten doornemen, in een land met drie landstalen, maakt raadpleging van het maatschappelijk middenveld bijzonder moeilijk.

 

Handicap "cosmetisch" aanwezig

De slogan van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling luidt Leave no one behind in het Engels, en Ne laisser personne de côté in het Frans (laat niemand in de steek in het Nederlands).

Bij het analyseren van het rapport van België heeft het BDF vastgesteld dat het rapport weliswaar – zij het sporadisch – woorden bevat die verwijzen naar het begrip handicap (persoon met een handicap, toegankelijkheid, …), maar dat het geen reëel beeld weergeeft van wat er in België al dan niet gedaan wordt op het vlak van handicap.

Grootste tekortkomingen volgens het BDF:

  • er wordt niet echt iets ondernomen om personen met een handicap uit de armoede te halen;
  • er wordt niet echt rekening gehouden met meervoudige discriminatie, meer bepaald meervoudige discriminatie waarvan vrouwen en meisjes met een handicap het slachtoffer zijn;
  • weinig personen met een handicap hebben toegang tot de arbeidsmarkt;
  • toegankelijkheid wordt in de praktijk traag uitgewerkt en er is een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus;
  • er wordt geen rekening gehouden met de begrippen van design for all;
  • echt inclusief onderwijs wordt traag ingevoerd;
  • de personen met een handicap worden niet gestructureerd geraadpleegd op alle bestuursniveaus van België;
  • het proces van duurzame ontwikkeling wordt niet onder de aandacht van de bevolking in het algemeen gebracht.

Reacties van het BDF

Ondanks de krappe termijn is het BDF er toch in geslaagd zijn commentaar op tijd aan de VN te bezorgen. Gezien de krappe spreektijd moest het commentaar zeer beknopt zijn. Het commentaar werd verdedigd door vertegenwoordigers van het European Disability Forum (EDF) en de International Disability Alliance (IDA), die van 10 tot 19 juli 2017 in New York waren.

 

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft zijn commentaar ook aan de Eerste Minister bezorgd, samen met de gedetailleerde analyse waarop het zich gebaseerd heeft voor zijn commentaar.

 
 

Betrokkenheid van de representatieve organisaties van personen met een handicap waarborgen

Het BDF wenst efficiënter betrokken te worden bij het uitwerken van de Belgische acties op het vlak van duurzame ontwikkeling in de periode 2017 - 2030. Het zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de personen met een handicap in België niet langer in de steek gelaten worden …