Ga naar de inhoud

Directo 25/02/2011

Hervorming van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Sinds 1999 kent het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitzonderlijk succes: het aantal gevallen dat onderworpen wordt, is sterk toegenomen. Veel van deze zaken blijken niet ontvankelijk te zijn. Thans wordt het Hof geconfronteerd met meer dan 120.000 achterstallige dossiers. Onder de mogelijke oplossingen is een voorstel dat indruist tegen de rechtvaardigheid.

 

Een oplossing is noodzakelijk

Een hervorming is noodzakelijk om de instelling weer te doen functioneren: het is ondenkbaar dat inbreuken op de rechten van de mens jarenlang of zelf gedurende tientallen jaren niet zouden berecht worden, des te meer daar deze zaken op het nationale niveau al tot veelvuldige verzoekschriften aanleiding gaven vooraleer voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gebracht te worden.

De voorgestelde hervorming voorziet echter, onder andere, de mogelijkheid om procedurekosten door eisende partijen te laten betalen.

 

Die oplossing is niet aanvaardbaar

Gerechtkosten door de eisende partij laten betalen is niet aanvaardbaar voor de niet-gouvernementele organisaties (NGO):

  • dit zou een niet aanvaardbare beperking invoeren op het vlak van de toegang van de eisende partijen tot deze hoge rechtspraak
  • dit zou een beperking zijn van het recht op een individueel beroep op basis van financiële criteria. Het gebruik van individuele rechtsmiddelen is toch de basis van het systeem van de Europese Conventie van de rechten van de mens
  • dit zou ingaan tegen de aard zelf van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: een instelling opgedragen aan het recht kan geen onrechtvaardigheid in zijn procedures toelaten door een discriminatie tegen de armere bevolking in te stellen
 

Er zijn andere oplossingen

Andere oplossingen moeten doorgevoerd worden om de niet ontvankelijke verzoeken tebeperken:

  • financiële straffen voor de gedaagde lidstaten in geval van terugkerende verzoeken
  • op nationaal niveau duidelijke en volledige inlichtingen voorzien over de criteria en voorwaarden om een verzoek voor het Hof te brengen
 

Het BDF in actie

Het BDF stuurt een brief aan de Belgische regering om haar te vragen zich in het Comité van de Ministers van de Raad van Europa te kanten tegen het voorstel om gerechtskosten door eisende partijen te laten betalen

Het BDF nodigt zijn leden uit om een concrete actie tegen het aanvaarden van deze  discriminerende maatregel te treffen door het ondertekenen van de petitie van Amnesty international

Document

 

Lees ook

 .