Ga naar de inhoud

Directo 15-04-2011

De Europese strategie 2010-2020 : « een sociale stap(je?) voorwaarts »

De Europese Commissie heeft in 2010 een visieplan voor het nieuwe decennium aangenomen. Het plan heeft 3 krachtlijnen: een intelligente groei, een duurzame groei en een inclusieve groei. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) volgt dit dossier heel aandachtig en drukt de wens uit dat dat de vertegenwoordigende organisaties van de personen met een handicap bij het lopende proces worden betrokken.

 

5 doelstellingen waarvan 3 essentieel zijn voor de personen met een handicap

Er werden 5 doelstellingen vastgelegd. Die moeten in nationale actieplannen worden gegoten. Drie van deze doelstellingen hebben rechtstreeks betrekking op de levensomstandigheden van de personen met een handicap, namelijk:  

  • 75% van de bevolking tussen 20 en 64 moet werk hebben
  • het vroegtijdige schoolverlaten moet teruggebracht worden tot minder dan 10%; ten minste 40% van de jongeren moeten een titel of diploma behalen
  • 20 miljoen mensen moeten uit de armoede raken
 

De Nationale hervormingsplannen

Deze doelstellingen moeten geconcretiseerd worden in nationale en regionale actieplannen. We halen hier die plannen aan waarin speciaal rekening moet worden gehouden met de behoeften van de personen met een handicap:

  • de mobiliteit van studenten aanmoedigen en meer erkenning voor ieders capaciteiten en professionele ervaring
  • de voorwaarden creëren die gunstig zijn voor de modernisering van de arbeidsmarkt om zo betere tewerkstellingscijfers te behalen en de houdbaarheid van onze sociale modellen te garanderen
  • een Europees platform tegen de armoede installeren. Het platform heeft als doel het garanderen van economische, sociale en territoriale cohesie door de personen die geconfronteerd worden met armoede en sociale uitsluiting te helpen en het hun mogelijk te maken van actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven

Iedere lidstaat wordt  geacht tegen half april zijn Nationaal Hervormingsplan (NHP) voor te stellen en de maatregelen uit te leggen die het zal uitwerken op het vlak van economische heropleving, tewerkstelling, strijd tegen de armoede en inclusie van de kwetsbaarste groepen

 

Het BDF in actie

Het BDF heeft de Eerste Minister, belast met de integratie van het NHP, geïnterpelleerd en heeft hem gevraagd van de maatregelen uit te leggen die hij van plan is te treffen in de domeinen die met de behoeften van de personen met een handicap te maken hebben

 

Documenten

 .