Ga naar de inhoud

Directo 13-06-2011

Horizon 2000 - Handi Days

Op 27 april 2011 organiseerde Horizon 2000 in Marcinelles een infodag over de reglementeringen rond personen met een handicap en de strijd tegen vooroordelen rond personen met een handicap.

Voor de gelegenheid was Véronique Duchenne animatrice voor het Belgian Disability Forum vzw (BDF). Ze sprak met jongeren van 18 tot 25 jaar over de weerklank van de Europese en internationale regelgeving in het dagelijks leven van personen met een handicap. De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

Begrippen

 • mainstreaming van de handicap voor alle facetten van het dagelijks leven
 • inclusie van de persoon met een handicap
 • betrekken van de personen met een handicap bij het bepalen van hun behoeften
 • de neergaande spiraal van uitsluiting en armoede
 • de Mensenrechten van de personen met een handicap
 • ...

Concrete domeinen

 • toegang tot vervoer
 • toegang tot gebouwen
 • toegang tot de arbeidsmarkt
 • toegang tot gezondheidszorgen
 • ...
 

Een leerrijke ervaring

Het was een leerrijke ervaring, zowel voor de deelnemers als voor de animatrice. Ze hebben er heel wat van opgestoken:

Er is nood aan meer vorming, info en sensibilisering, want

 • de jongeren kennen de levenssituatie van personen met een handicap of ziekte onvoldoende
 • veel opmerkingen en vragen vloeien voort uit die gebrekkige kennis en de angst voor het vreemde.

De beleidsmakers en de onderwijsstructuren moeten op alle niveaus en in alle onderwijstypes het volgende garanderen:

 • een opleiding over het regelgevend kader van de handicap
 • meer info en sensibilisering over de specifieke noden van de doelgroepen (personen met een handicap, vrouwen, kinderen, ouderen,...)
 • toegang voor kinderen èn volwassenen tot het algemeen onderwijs dankzij de veralgemening van aanpassingen volgens ieders noden. Die aanpassingen zijn niet alleen in en rond de schoolgebouwen nodig, maar ook op de toegangswegen naar de instellingen. Zo moeten ook de transportsystemen worden aangepast.

Ondersteuning van verenigingen van personen met een handicap

 • Aangezien die instaan voor een groot deel van de sensibilisering, moet de overheid hen ondersteunen bij hun opdracht.
 

Het BDF in actie

Het BDF interpelleert hierover de ministers-presidenten, de ministers bevoegd voor het onderwijs en de ministers bevoegd voor hulp aan personen met een handicap.

 .