Ga naar de inhoud

Directo 09-06-2011

GAMP wijst op het gebrek aan opvangstructuren

Op 5 mai 2011 overhandigde Les Briques du GAMP, in samenwerking met GAMP, hun « Briques d'honneur » aan de burgemeesters van het Brussels Gewest die hulpprojecten ondersteunen voor de bouw van kleine opvangstructuren voor zwaar zorgbehoevende personen.

Briques du GAMP

Al zes jaar ijveren Les Briques du GAMP en GAMP voor meer opvangplaatsen en aangepaste oplossingen voor zwaar zorgbehoevende personen in het Brussels Gewest.

Voor een structureel beleid

Hoewel er geïsoleerde initiatieven bestaan voor een beter inclusie van personen in hun woonplaats, is er nooit een structureel en geïntegreerd beleid in overleg ontwikkeld tussen de diverse machtsniveaus. Met zware gevolgen:

 • de noden en de grondrechten van zwaar zorgbehoevende personen worden niet erkend
 • eigen levenskeuzes zijn een illusie voor de meesten onder hen
 • uitsluiting, het gevoel in de steek gelaten te worden, angst en wanhoop zijn dagelijkse kost voor zwaar hulpbehoevende personen en hun familie

De eisen van Les Briques du GAMP

De zwaar hulpbehoevende personen, hun families en de vertegenwoordigende verenigingen vragen het volgende :

 • een register van de behoeften en het aanbod
 • meer plaatsen
 • variatie in het aanbod van plaatsen en diensten : instellingen, huizen, thuishulp,... over heel België
 • de mogelijkheid zelf te kiezen voor een type van verblijf
 • de mogelijkheid om zich te laten bijstaan bij de verwezenlijking van zijn grondrechten, en dit met respect voor de specifieke behoeften
 • maatschappelijke inclusie
 • een uitvoerige ondersteuning van de betrokkenen en hun familie
 • eerbiediging van de rechten en van de waardigheid in alle omstandigheden : internering en opsluiting van zwaar hulpbehoevende personen kunnen dit niet bieden!
 • actieve betrokkenheid bij de beslissingsprocessen over reglementeringen, beleidslijnen, beslissingen en acties die hen betreffen
 

BDF in actie

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF)

 • herinnert eraan dat België het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap en andere Europese verdragen over non-discriminatie op het vlak van de toegang tot goederen en diensten heeft geratificeerd.
 • wijst erop dat België zich geëngageerd heeft om iedere persoon met een handicap toegang tot huisvesting, vorming en kwaliteitszorgen te bieden
 • steunt de eisen van de zwaar hulpbehoevende personen, hun familie en de vertegenwoordigende verenigingen
 • interpelleert in die zin de ministers-presidenten en ministers van Sociale zaken en voor hulp aan personen met een handicap
 .