Ga naar de inhoud

De rechten van passagiers met een handicap in het luchtvervoer zijn beter gewaarborgd

Na de brief verzonden in november 2015 door het European Disability Forum  (EDF) naar het European Aviation Security Agency  (EASA) heeft dit agentschap het begrip veiligheidsassistent verwijderd uit zijn Oriëntatiedocument (Guidance Material) 2016/004/R. Het EDF heeft bekomen dat personen met een handicap totaal zelfstandig het vliegtuig kunnen nemen.

Het EASA had een ‘Oriëntatiedocument’ opgesteld om een aspect van Verordening 1107/2006 te verduidelijken, waarbij luchtvaartmaatschappijen personen met een handicap aan boord konden weigeren.

Het begrip « veiligheidsrisico » was niet duidelijk en bepaalde maatschappijen verwezen daarnaar systematisch om personen met een handicap niet aan boord  te laten komen. Het EDF was dus ook vragende partij voor een verduidelijking.

Het voorstel van het EASA had evenwel vooral betrekking op de passagiers en niet op de luchtvaartmaatschappijen: het had tot doel het concept « veiligheidsassistent » in te voeren voor « bijzondere categorieën van passagiers » zoals personen met een handicap.

Het EDF was uiteraard daartegen gekant: het risico zou erin bestaan dat bepaalde maatschappijen een persoon met een handicap aan boord zouden weigeren indien er geen veiligheidsassistent aanwezig zou zijn.

In dergelijk geval zou altijd de luchtvaartmaatschappijen beslissen wie alleen het vliegtuig mag nemen en wie begeleiding nodig heeft – met alle potentiele kosten voor een extra vliegtuigticket ten laste van de passagier.

Het EDF bekomt dat personen met een handicap totaal zelfstandig het vliegtuig kunnen nemen

Luchtvaartmaatschappijen zullen geen veiligheidsassistent meer kunnen eisen. In de eindbeslissing 2016/004/R is er geen sprake meer van een « safety assistant ».

Het EDF heeft een andere aanpassing gevraagd voor de zeteltoewijzing voor personen met een handicap. Ze kon spijtig genoeg niet worden gewijzigd: personen met een handicap kunnen een zetel toegewezen krijgen op verschillende plaatsen in het vliegtuig om veiligheidsredenen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een groep personen met een handicap die samen reizen, tijdens de vlucht kan worden gescheiden.

Belangrijke verduidelijking: deze beslissing zal in werking treden 18 maanden na de bekendmaking ervan in de officiële publicatie van het EASA, namelijk na 22 juli 2017.

U vindt meer informatie op https://easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2016004r 

Documents