Ga naar de inhoud

De Europese Commissie publiceert haar ontwerp van « Europese toegankelijkheidswetgeving »

Op woensdag 2 december 2015 heeft de Europese Commissie haar ontwerp van «  Europese toegankelijkheidswetgeving » gepubliceerd in de vorm van een ontwerp van richtlijn. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verheugt zich over deze concrete vooruitgang in een dossier dat hem na aan het hart ligt..

Een vereenvoudigde bewegingsvrijheid voor iedereen

Dit ontwerp van richtlijn is een eerste belangrijke stap op de weg naar een gegarandeerde toegankelijkheid tot een reeks goederen en diensten in het geheel van lidstaten van de Europese Unie: geldautomaten, bankverrichtingen, computers, e-commerce, telefonische benodigdheden en diensten, vervoer, …

De invoering van deze richtlijn zal een voelbare impact hebben op het leven van personen met een handicap. Zij zullen toegang hebben tot veel meer toegankelijke goederen en diensten.

Dit ontwerp van richtlijn is een eerste concrete resultaat van de « Freedom of movement » campagne waar het European Disability Forum (EDF) en zijn leden (waaronder het BDF) al meer dan drie jaar mee bezig zijn.

Een eerste fase

Het BDF is blij met wat er al is bereikt, maar er is nog geen reden tot feesten: voorlopig gaat het maar om een ontwerp van richtlijn. Nu volgen lange onderhandelingen tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Ministerraad.

Daarna wordt de richtlijn gepubliceerd en zal elke EU-lidstaat die moeten invoeren. Ook België zal zijn wetgeving in overeenstemming met de richtlijn moeten brengen.

Nog een lange weg te gaan dus…

Raadpleging van het maatschappelijk middenveld

In het ontwerp van richtlijn is 2 maanden uitgetrokken voor de raadpleging van het maatschappelijk middenveld. Op die manier volgt de Commissie de aanbevelingen van het VN-comité voor de rechten van personen met een handicap.

Het BDF is van plan deel te nemen aan deze raadpleging en zal binnenkort de organisaties die lid zijn raadplegen.

Tekst van het ontwerp van richtlijn :

Deze bestaat nog maar in het Engels en in het Frans. Hier vindt u de Engelse versie

Communiqué de presse de Madame Marianne Thyssen, Commissaire européen :