Ga naar de inhoud

Commissaris Thyssen belooft steun voor rechten van personen met een handicap

Op 20 april 2015 zaten het European Disability Forum (EDF) en het  Belgian Disability Forum vzw (BDF) met Commissaris Marianne Thyssen samen om te praten over de Europese verantwoordelijkheden ten aanzien van personen met een handicap.

Bij het begin van de vergadering wees BDF-Voorzitter Pierre Gyselinck erop dat  het EDF 80 miljoen burgers met een handicap in heel Europa vertegenwoordigt. Het is dan ook de taak van Europa om de volwaardige insluiting van deze mensen te waarborgen.

Het EDF en het BDF hebben het belang benadrukt van de invoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD) door de Europese unie. Ze hebben opgeroepen tot de oprichting van mechanismen om dit verdrag doeltreffend in te voeren, met voldoende politieke wil en de nodige financiële middelen.

Daarnaast hebben ze gepleit voor een ambitieuze Europese Toegankelijkheidsakte: de belofte om goederen en diensten voor personen met een handicap aan te bieden, laat immers al te lang op zich wachten. “Wij roepen de Commissie op om van de Europese Toegankelijkheidsakte een prioriteit te maken en, wat zeer belangrijk is, om de personen met een handicap te raadplegen over deze wettekst. Tot op heden werden de personen met een handicap niet geraadpleegd. Dit is geheel in strijd met het UN CRPD”, aldus EDF-Voorzitter Yannis Vardakastanis.

Commissaris Thyssen heeft bevestigd dat de wettelijke toegang tot goederen en diensten voor personen met een handicap in heel Europa niet alleen een prioriteit is, maar ook een verplichting die de Commissie in acht zal nemen. Hiertoe zal zij overleg plegen met de organisaties van personen met een handicap.

Het BDF heeft tevens de nadruk gelegd op de noodzaak van een Europese mobiliteitskaart. “Dit is een concrete stap om te waarborgen dat personen met een handicap een vrij verkeer op gelijke voet met anderen zouden genieten,” zegt Gisèle Marlière, Algemeen Secretaris van het EDF: “Alle nieuwe maatregelen die door de Europese Unie worden ingevoerd, zoals het Pakket Arbeidsmobiliteit, of de bestaande programma’s zoals Erasmus, moeten ook voor de personen met een handicap volledig toegankelijk zijn”, voegt Catherine Naughton, Directrice van het EDF, hieraan toe.

Het EDF en het BDF hebben aangestipt dat de procedure van het Europees Semester aanbevelingen zou moeten bevatten om te waarborgen dat het Europees Fonds wordt ingevoerd en gecontroleerd, en investeringen in het zelfstandig leven en de tewerkstelling van personen met een handicap zouden moeten worden bevorderd.

Tevens heeft Commissaris Thyssen erkend dat de herziening van de Europese Handicapstrategie op het juiste moment komt. De Commissie zal de conclusies van de VN-experten over de invoering van het UN CRPD bekijken en in het beleid meenemen. Daarbij zal zij een beroep kunnen doen op het Actieplan Handicap, dat momenteel wordt afgewerkt.

Ook naar aanleiding van de herziening van de Strategie Europa 2020 kunnen de rechten van personen met een handicap een nieuwe impuls krijgen. Tegelijk heeft Commissaris Thyssen de strijd tegen de armoede en tegen de discriminatie bovenaan de agenda van de Commissie gezet. Volgens haar moeten we de krachten bundelen om te komen tot een maatschappij die niemand aan zijn lot overlaat.

Het EDF en het BDF gaan graag in op de uitnodiging van Commissaris Thyssen en zijn vastberaden er werk van te maken.