Ga naar de inhoud

CAT

Van 28 oktober tot 22 november 2013 buigt het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties zich tijdens zijn 51ste zitting over het 3de Belgische opvolgingsverslag inzake de invoering van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Op initiatief en onder de coördinatie van het Belgian Disability Forum (BDF) en met de medewerking van de verschillende adviesraden werd een alternatief verslag opgesteld dat door de VN-experten in aanmerking zal worden genomen.