Ga naar de inhoud

Algemene Vergadering van het BDF

De jaarlijkse algemene vergadering van het BDF vond op 26 februari 2015 plaats.

Het eerste deel ging over de uitvoering van de statutaire opdrachten.

Tijdens het tweede deel werd het alternatief EDF-verslag voorgesteld, en werd met de vertegenwoordigers van de Europese parlementsleden van de fractie van de Progressieve Alliantie van socialisten en democraten, de fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten), de fractie Alliantie van liberalen en democraten voor Europa en de fractie Europese conservatieven en hervormers van gedachten gewisseld over de prioriteiten voor de Europese acties.

Het BDF en het EDF schoven volgende prioriteiten naar voren:

  • richtlijn inzake handicap op alle vlakken van het leven: tijd om dit af te ronden;
  • mobiliteitskaart als hulpmiddel om het verkeer en de inclusie van personen met een handicap te vergemakkelijken;
  • toegankelijkheid van informatie en diensten: zodat personen met een handicap echte levenskeuzen kunnen maken;
  • opstellen van statistieken: noodzakelijk om beleidsprioriteiten vast te leggen;
  • integratie van de interfractiewerkgroep Gehandicapten in het Europees denk- en besluitvormingsproces, in het verlengde van handistreaming;
  • werkgelegenheid voor personen met een handicap: sensibilisering van werkgevers heeft ook zijn beperkingen; werkgevers moeten ertoe verplicht worden personen met een handicap met het verwachte arbeidsprofiel aan te werven;
  • sociale bescherming die een fatsoenlijk bestaan waarborgt: dit is noodzakelijk, gezien de toenemende bestaansonzekerheid van personen met een handicap. Deze noodzaak moet herbevestigd worden in de Strategie 2020.

De vertegenwoordigers hebben zich ertoe verbonden de verwachtingen van het BDF en het EDF te ondersteunen wanneer zij maar kunnen, door de Europese Commissie te interpelleren, maar ook door de interfractiewerkgroep Gehandicapten beter te integreren in het interne denk- en besluitvormingsproces van het Europese Parlement.

Allen hebben zij onderstreept dat er dringend werk gemaakt moet worden van een fatsoenlijke sociale bescherming voor personen met een handicap en van de mobiliteitskaart, die mobiliteit vergemakkelijkt.

 .

Contact :