Ga naar de inhoud

Actieplan BDF 2020

1. Het BDF blijft lobbyen voor de uitvoering van het UNCRPD

 • Alternatief verslag Nr. 2-3
  - Verzending van de opmerkingen van het BDF op het officiële verslag van België
  - Constructieve dialoog met het Comité voor de rechten van personen met een handicap
 • Uitvoering en monitoring van het UNCRPD
  - Sensibilisering via verzending van brochure
  - Aanmoediging van de regeringen om vooruitgang te boeken in de uitvoering van het UNCRPD
 • Deelname aan de Conferentie van Verdragsluitende Partijen
 • Algemene opmerking op de artikelen 4.3 en 33.3 van het UNCRPD
  - Het BDF wordt geraadpleegd over de standpuntnota van de NHRPH

2. Aandacht voor handicap in alle internationale verdragen

 • Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (CESCR)
  - Het BDF zal het CESCR-comité een lijst met vragen voorleggen
 • Universal Periodic Review (UPR)
  - Het BDF zal het UPR-comité een Alternatief Verslag voorleggen
 • Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s)
  - Sensibilsering via animatievideo’s over de relatie tussen handicap en SDG’s
 • Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW)
  - Het BDF zal het CEDAW-comité een alternatief verslag voorleggen

3. Vrij verkeer en toegankelijkheid meer dan ooit!

 • European Accessibility Act
  - Opvolging van de implementatie van de Europese richtlijn op Belgisch niveau
 • European Disability Card
  - Aanmoediging tot uitbreiding van de kaart

4. Samen zijn we sterker: deelname aan het EDF

 • Aandacht voor:
  - EU-handicapstrategie 2021-2030
  - ESF-programma 2021-2027
  - Toegankelijkheid van Europese gebouwen en websites

5. Gecoördineerd optreden van de adviesraden

 • Aandacht voor:
  - Coördinatie t.o.v. het nationaal actieplan handicap en uitvoering van het UNCRPD
  - Oprichting van een adviesraad voor personen met een handicap in elke entiteit, in overeenstemming met artikel 4.3 UNCRPD
  - Verslagen over de internationale verdragen met impact op personen met een handicap

6. Goed communiceren om beter te begrijpen

 • Website
  - Aantrekkelijkheid van de BDF-site verhogen (lay-out)
  - Verder uitwerken van de pagina “Beter inzicht in de EU” en de ledenpagina
 • BDF op Twitter
  - Deelnemen aan het maatschappelijk debat door systematisch tweets te versturen
 • Algemene vergadering
  - Ideaal voor communicatie, discussie en reflectie binnen het BDF
  - Sensibilisering over SDG’s