Ga naar de inhoud

8 maart: Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw

Een echte plek voor vrouwen met een handicap in onze samenleving!


Dit jaar is het thema van de Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw “Vrouwelijk leiderschap: voor een egalitaire toekomst in de wereld van COVID-19“.

De COVID-19-pandemie heeft vele ongelijkheden aan het licht gebracht in de behandeling van personen met een handicap. Zo dwongen de lockdownmaatregelen in de verschillende woon- en dagverblijven voor personen met een handicap tot radicale keuzes: in de instelling blijven of naar hun familie terugkeren.

Wanneer de keuze viel op terugkeer naar de familie, waren het bijna altijd de vrouwen, de moeders, die hun activiteiten moesten onderbreken of hun werk moesten voortzetten door hun echtgenoot, ouder of kind met een handicap mee naar huis te nemen.

Het medisch personeel, onder wie veel vrouwen, heeft een centrale rol gespeeld in deze gezondheidscrisis. Deze vrouwelijke artsen, verpleegsters en verzorgsters hebben verschillende functies moeten combineren om patiënten en hun gezinnen tegelijkertijd te ondersteunen.

Landen die door vrouwen werden geregeerd, waren de landen die de COVID-19-crisis het best onder controle hadden. Deze regeringsleidsters waren sneller en doeltreffender bij het beheersen van de pandemie. Helaas zijn er momenteel te weinig vrouwen met een handicap die hogere besluitvormingsposten bezetten.

De gezondheidscrisis heeft ook de stroom van huiselijk geweld door de lockdown doen toenemen: vrouwen - met een handicap - blijven de voornaamste slachtoffers van dit geweld.

De Commissie voor de Status van Vrouwen organiseert haar 65ste zitting online. Deze zitting zal tussen 15/03 en 26/03/2021 plaatsvinden en heeft als thema: Volledige en daadwerkelijke deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke sfeer, uitbanning van geweld, realisatie van gendergelijkheid en versterking van de positie van alle vrouwen en meisjes“.

Het BDF zal deelnemen aan de verschillende evenementen die tijdens de 10 dagen van de zitting worden georganiseerd. Het BDF streeft ernaar de uitdagingen van vrouwen met een handicap in de internationale berichtgeving te belichten:

  • Vragenlijst gericht aan het CEDAW-Comité (Verdrag inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen) voor de voorbereiding van het 8ste vereenvoudigde verslag van België in oktober 2019;
  • Bijdrage van het BDF aan het GREVIO-Comité in het kader van de evaluatie van de maatregelen die België heeft genomen om het Verdrag van Istanbul uit te voeren;
  • Bijdrage van het BDF aan de Belgische delegatie van de Commissie voor de Status van Vrouwen voor de 65ste zitting van de CSW.

Op deze dag, meer dan ooit, herinnert het BDF eraan dat:

  1. elke vorm van discriminatie van vrouwen met een handicap vervolgd en veroordeeld moet worden;
  2. geweld tegen vrouwen met een handicap onaanvaardbaar is: deze vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar en worden dubbel gediscrimineerd vanwege hun gezondheidstoestand;
  3. deelname van vrouwen met een handicap op alle gebieden van het leven aangemoedigd moet worden;
  4. een sterke sociale zekerheid vrouwen met een handicap en vrouwen die de zorg hebben voor een ouder of kind met een handicap in staat moet stellen een waardig leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving. De rol van mantelzorger die veel vrouwen op zich nemen, mag geen gevangenis zijn.

De hashtags om op 8 maart 2021 op de sociale netwerken te gebruiken, zijn: #IWD2021 en #InternationalWomensDay.

 .

Zich uitschrijven voor de BDF-nieuwsbrief