Ga naar de inhoud

7 mei om 14 uur - Ontmoeting met de Belgische kandidaat-volksvertegenwoordigers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019

Binnen minder dan 2 maanden kiezen we onze 21 vertegenwoordigers op Europees vlak. Wat zijn hun plannen en competenties m.b.t. de verwachtingen van personen met een handicap en hun families?

Het memorandum van het BDF zal onze leidraad zijn tijdens de debatten.

Een mooie kans om ons goed te informeren en onze verwachtingen kenbaar te maken op het vlak van toegankelijkheid, tewerkstelling, levenskwaliteit , inclusie enz.

 

Wij rekenen op alle leden van onze verenigingen! Van harte welkom !

 

Waar?

Belgian Disability Forum vzw
FOD Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Zaal Juntos – op -2

Simultane vertaling voorzien.

Gebarentaal op aanvraag (zo vlug mogelijk aanvragen).

Graag een antwoord vóór 27 april.