Ga naar de inhoud

28/10/2020 - Publicatie van het alternatief verslag voor het Universeel Periodiek Onderzoek (UPO)


Op 8 oktober 2020 hebben de 18 lidverenigingen van het Belgian Disability Forum (BDF) en de adviesraden voor personen met een handicap op federaal niveau een alternatief verslag ingediend voor het vrijwillig tussentijds verslag van de 2de cyclus van het Universeel Periodiek Onderzoek (UPO) van België.

In het verslag wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van concreet beleid en concrete maatregelen om vooruitgang te boeken op het gebied van de integratie van personen met een handicap en om de ontzegging van hun rechten op een groot aantal gebieden van het dagelijks leven te bestrijden.

Bekijk hier het alternatief verslag

Feedback: in januari 2016 ontving België 232 aanbevelingen van de VN-deskundigen. De Belgische autoriteiten hebben hun tussentijds verslag over de tweede cyclus van de UPO in december 2019 ingediend.

Naar aanleiding van dit verslag hebben het BDF en de verschillende adviesraden voor personen met een handicap besloten een alternatief verslag in te dienen. Het is het resultaat van een brede discussie en consensus tussen alle medeondertekenaars. Het verslag richt zich op bepaalde thema's, omdat de VN het aantal woorden per verslag beperkt.

Een nieuw onderzoek (3decyclus) voor België is gepland voor januari 2021.