Ga naar de inhoud

27/06/2023 - UNCRPD-conferentie van de verdragsstaten: gemengde gevoelens bij het BDF

 

De 16de Conferentie van Staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vond plaats in New York van 13 tot 15 juni. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) maakte deel uit van de officiële Belgische delegatie.

Charlotte Aelbrecht vertegenwoordigde het BDF. Een eerste ervaring voor haar met veel ontmoetingen en leermomenten.

Plenaire zitting en rondetafelgesprekken: tijd om te luisteren

Zoals elk jaar nam het BDF deel aan de voorbereidende vergadering die de FOD Buitenlandse Zaken organiseerde om de verklaring van België voor te bereiden. Hierbij werd er rekening gehouden met de bijdragen van het BDF. Het BDF was dan ook van oordeel dat het kon zetelen in de officiële delegatie en de inhoud van deze verklaring kon onderschrijven.

Helaas kon de Minister de COSP dit jaar niet bijwonen, dus werd de verklaring afgelegd door de Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties... wat betekent dat België op het vlak van protocol de 124ste plaats innam. Zo gaat dat in de internationale gemeenschap!

De verklaring van België richtte zich op :

  • het Belgisch actieplan voor personen met een handicap;
  • de regionale en communautaire actieplannen en initiatieven op het gebied van toegankelijkheid, handistreaming en de-institutionalisering;
  • de coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus.

Door het protocol kon Charlotte spijtig genoeg niet deelnemen aan de plenaire debatten.

De "side events": een geweldige kans om gedachten uit te wisselen

Gelukkig waren er ook "side events" naast de plenaire sessies. Deze bijeenkomsten zijn erg interessant en kunnen tot levendige discussies leiden. Charlotte nam deel aan de volgende nevenevenementen:

Wat het BDF van plan is voor 2024

BDF zal contact opnemen met de diensten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de Belgische delegatie om te zien hoe de voorbereiding in de toekomst kan worden verbeterd. Het is ook de bedoeling om België internationaal sterker te profileren op het vlak van zijn inclusiebeleid voor personen met een handicap. Tijdens deze legislatuur, en vooral tijdens het voorbije jaar, werden er belangrijke beleidslijnen uitgezet: denk bijvoorbeeld aan de handicap- en toegankelijkheidsplannen die in de verschillende entiteiten van het land werden opgesteld, maar ook aan het concrete werk van de Interministeriële Conferentie Handicap en de adviesraden die net zijn opgericht. Dit zijn goede signalen, maar we moeten ze nog internationaal verspreiden!