Ga naar de inhoud

26/04/2021 - European Accessibility Act en het belang van deelname

 .

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap werden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede stuurgroepvergadering over de omzetting van de European Accessibility Act (EAA) in Belgisch recht. 

 .

Een aloude eis

Na 9 maanden van interpellaties bij de verschillende regeringen mag er van een kleine overwinning worden gesproken: de personen met een handicap worden geraadpleegd over de tenuitvoerlegging van een richtlijn waarvan zij zelf concrete gevolgen mogen verwachten. Dit is een eerste stap naar deelname van personen met een handicap aan een besluitvormingsproces dat een invloed heeft op hun leven.

Zes prioriteiten

Tijdens deze bijeenkomst kon het BDF verduidelijken wat de vertegenwoordigende organisaties van personen met een handicap prioritair van de EAA verwachten:

 • Harmonisatie van de toegankelijkheid van goederen en diensten op een "minimumbasis"
 • Naleving door de federale Staat van de verbintenissen die BelgiĆ« is aangegaan voor de integratie van personen met een handicap: UNCRPD, SDG's, een sociaal en inclusief Herstelplan, antidiscriminatiewetten, richtlijn overheidsopdrachten, "handistreaming", regeerakkoorden, Interfederaal Handicapplan (komt nog)
 • Een toepassingsgebied dat rekening houdt met de Belgische realiteit: dde richtlijn is het resultaat van een onderhandeling op Europees niveau. De richtlijn bepaalt het minimum dat elke lidstaat van de Europese Unie moet bereiken op het gebied van toegankelijkheid. Maar elke lidstaat kan beslissen om verder te gaan. Op Belgisch niveau zou het op de volgende gebieden zinvol zijn verder te gaan dan de minima:
  • Openbaar vervoer
  • Bebouwde omgeving
  • Bankdiensten
  • Nationale noodnummers
  • Toeristische diensten
  • Micro-ondernemingen
 • Verduidelijking van het begrip "onevenredige last"
 • Naleving van de termijnen voor de uitvoering van de richtlijn
 • Brede voorlichting van de belanghebbenden en begunstigden over de implicaties en voordelen van de richtlijn

Deelname in alle stadia van het proces!

Het BDF en de NHRPH merkten op dat er 6 werkgroepen bestaan voor de voorbereiding van de verschillende aspecten van de uitvoering. Ze vroegen de federale coƶrdinatoren om aan deze werkgroepen te kunnen deelnemen. Zonder deze deelname aan de verschillende niveaus van het proces, zullen zij telkens met afgesloten werkzaamheden worden geconfronteerd. Zij kunnen dan niet meer eisen dat rekening wordt gehouden met hun legitieme verwachtingen.

Lees de volledige nota

 .