Ga naar de inhoud

25/11 - Internationale dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

De COVID-19-pandemie heeft het geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap nog doen toenemen!


De gezondheidscrisis heeft niet bijgedragen tot de bestrijding van geweld tegen vrouwen in al zijn vormen, zowel in de privésfeer als in de openbare en virtuele ruimte. Veel vrouwen uit zeer verschillende omgevingen werden er geconfronteerd met onveiligheid.

De campagne "UNiTE to End Violence against Women by 2030" (UNiTE-campagne) van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft tot doel geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld te voorkomen en uit te bannen.

Voor 2021 heeft de UNiTE-campagne als thema de onderlinge verbanden tussen voortdurend veranderende contexten in het licht van crises en de toename van geweld tegen vrouwen en meisjes in al zijn vormen en manifestaties: "Orange the world: stop nu geweld tegen vrouwen!"

Verscheidene niet-gouvernementele organisaties hebben het toenemende aantal gevallen van gendergerelateerd geweld in verband met COVID-19 en lockdownmaatregelen aan de kaak gesteld. Een beperkte bewegingsvrijheid, sociaal isolement en economische onzekerheid vergroten over de hele wereld de kwetsbaarheid van vrouwen voor huiselijk geweld.

Uit een wereldwijd onderzoek van het UNFPA – alleen in het Frans (Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties) blijkt dat meisjes en jonge vrouwen met een handicap tot tien keer meer kans lopen op gendergerelateerd geweld dan meisjes en jonge vrouwen zonder handicap. Vrouwen met een verstandelijke handicap zijn in het bijzonder kwetsbaar voor seksueel geweld.

Op Belgisch niveau heeft het BDF dezelfde bevinding genoteerd in zijn alternatief verslag van oktober 2019 dat is ingediend bij het CEDAW-Comité (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen).

Het verslag bevat de resultaten van het Vlaamse onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een verstandelijke beperking, uitgevoerd door professor Tina Goethals van de UGent in de periode 2016 tot 2017.

In dit verslag voor het CEDAW vestigde het BDF ook de aandacht op de studie "Handicap, violence et sexualité au prisme du genre" – alleen in het Frans, uitgevoerd door de Conseil des Femmes Francophones de Belgique, waarin de alomtegenwoordigheid en de impact van niet-vrijwillige seks en stereotypen in de handicapgemeenschap werden vastgesteld.