Ga naar de inhoud

23/11/2020 - Europese strategie voor personen met een handicap 2021-2030


Van 15 oktober en 12 november 2020 organiseerde de Europese Commissie een consultatie over de toekomstige EU-strategie Handicap 2021-2030. De Commissie wou feedback van het maatschappelijk middenveld, van de betrokken actoren, over de toekomstige uitwerking van de strategie.

De Commissie zal de ontvangen bijdragen in een verslag samenvatten.

Het BDF heeft zijn bijdrage op 11 november 2020 aan de Europese Commissie bezorgd. Het brengt daarin 8 aandachtspunten naar voren voor de strategie voor personen met een handicap 2021-2030:

  1. Toegankelijkheid
  2. Participatie van personen met een handicap aan de samenleving
  3. Gelijkheid en non-discriminatie
  4. Werk
  5. Onderwijs en opleiding
  6. Sociale bescherming
  7. Gezondheid
  8. Databank opbouwen en verzamelen van gegevens

Belangrijke opmerking: de Commissie verzamelt de bijdragen en beperkt ze tot 4000 tekens, wat overeenstemt met ongeveer anderhalve A4-pagina. De bijdrage van het BDF is dus een beknopte samenvatting.

Het BDF heeft intussen de evaluatie van de voorbije strategie 2010-2020 ontvangen.