Ga naar de inhoud

23/09/2021 - Internationale Dag van Gebarentalen


De NHRPH en het BDF ondersteunen de verspreiding van gebarentaal, omdat het de toenadering tussen mensen op alle gebieden van het leven vergemakkelijkt.

De NHRPH en het BDF herinneren eraan dat de verspreiding van gebarentaal moeilijk blijft, omdat er een ernstig gebrek aan tolken is om in de behoeften van dove en slechthorende personen te voorzien.

De NHRPH en het BDF herinneren eraan dat het nr. 112 niet toegankelijk was voor dove en slechthorende personen tijdens de overstromingen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar!

De NHRPH en het BDF herinneren aan de toezegging van de regering om niemand achter te laten! We moeten nu concrete middelen geven aan dove en slechthorende personen om deel te kunnen nemen aan het leven in de samenleving en om gehoord te kunnen worden zoals elke andere burger!