Ga naar de inhoud

23/07/2021 - Analyse van communicatie en crisisbeheer voor dove en slechthorende burgers (Doof Vlaanderen vzw)

 .

Reden: slecht weer en overstromingen in België in juli 2021. Verzoek van BDF om ervaringen en aanbevelingen te delen.

 .

1. Mogelijkheid om contact op te nemen met de hulpdiensten via het nummer 112

De website van de FOD Binnenlandse Zaken vermeldt alleen de mogelijkheid om noodoproepcentrales telefonisch te bereiken.

Het feit dat doven en slechthorenden een noodsituatie ook per SMS kunnen melden, moet in alle mededelingen worden vermeld. Zie website www.sos112.be.

 .

2. Melding via de hotline

Op 14 juli werd de bevolking verzocht overstromingen te melden via het elektronische portaal www.1722.be. Daarnaast werd ook het alarmnummer 1722 geactiveerd. Het feit dat meldingen en verzoeken om hulp via de website kunnen worden gedaan, is positief voor doven en slechthorenden. Er werd aan herinnerd dat mensen in geval van levensgevaar het alarmnummer 112 moeten bellen. Het is raadzaam te vermelden dat dove en slechthorende burgers dit kunnen doen via de 122-toepassing of de nood SMS.

Informatie over het gebruik van het alarmnummer moet ook in Vlaamse gebarentaal (VGT) en in Franse gebarentaal van België (LSFB) op de website worden verstrekt.

 .

3. BE-Alert

Het BE-Alert systeem is door verschillende regeringen gebruikt. Deze manier van informatieverspreiding via SMS is positief voor doven en slechthorenden.

 .

4. Informatienummer 1771

Het informatienummer 1771 werd geactiveerd voor burgers die na de overstroming van hun huis praktische vragen hadden of psychologische steun nodig hadden.

Voor dit nummer werd niet voorzien in een toegankelijk alternatief voor dove of hardhorende burgers in de vorm van bijvoorbeeld chat, e-mail of een elektronisch kantoor. Op de website van het crisiscentrum staat wel dat men ook kan chatten met "Tele-Onthaal".

Informatie over het doel van het informatienummer (wie heeft er toegang toe, waarvoor?) en hoe het te gebruiken moet ook worden verstrekt op de website in Vlaamse Gebarentaal (VGT) en in Franse Gebarentaal van België (LSFB).

 .

5. Persconferenties

De persconferenties van de regering naar aanleiding van de storm werden bijgewoond door vertolking in Nederlandse gebarentaal (VGT) en Franse gebarentaal van België (LSFB). Dit is van groot belang voor doven en slechthorenden.

Regionale televisie-uitzendingen over de crisis op plaatselijk niveau moeten ook vergezeld gaan van vertolking in gebarentaal (Nederlands of Frans uit België) en ondertiteling.

 .

Aanbevelingen

Openbare communicatiediensten moeten altijd aangeven hoe dove en slechthorende burgers een bepaalde dienst kunnen bereiken. Zij moeten daarom niet alleen vermelden dat mensen 112 kunnen bellen, maar ook dat doven en slechthorenden ook via de app of een noodtelefoon een dienst kunnen bereiken.

Ook doven en slechthorenden kunnen een onveilige situatie melden via de app of een noodsms. Het is niet alleen vermeldenswaard dat het informatienummer 1771 is geactiveerd, maar ook dat mensen kunnen chatten via "Tele-Onthaal" (Tele Home).

Idealiter zou ook de mogelijkheid moeten worden vermeld om contact op te nemen met deze nummers via Vlaams-Nederlandse gebarentaaltolken of Franse gebarentaaltolken in België. Dit kan gemakkelijk worden gedaan door de volgende twee diensten in de mededeling te vermelden:

https://www.afstandstolk.be (Vlaanderen) en http://www.relais-signes.be (Wallonië en Brussel).

Daarom moet ervoor worden gezorgd dat deze diensten op het moment van de crisis en gedurende de gehele crisisperiode toegankelijk en permanent zijn.

Daarnaast moedigen wij het gebruik van BE-Alert en de inzet van Vlaamse en Frans-Belgische gebarentolken voor officiële crisiscommunicatie in de toekomst aan.

Televisieprogramma's (nationaal en regionaal) moeten vertolking in gebarentaal en ondertiteling omvatten.

Berichten en toelichtingen op specifieke websites in verband met de crisissituatie moeten aangeboden in VGT en/of LSFB.

 .